Stockholm Exergi behåller efter ratinginstitutet Standard & Poor’s årliga översyn sitt kreditbetyg om BBB+. Samtidigt har Standard and Poor’s, mot bakgrund av den allvarliga energikrisen i Europa med bland annat volatila och stigande bränslepriser som påverkar EBITDA, förändrat Stockholm Exergis utsikter från stabil till negativ.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 09.00 CEST.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2023-04-27