Vi sätter priset på fjärrvärmen i konkurrens med olika uppvärmningsalternativ i Stockholmsregionen. Det innebär att din fjärrvärme prismässigt över tid alltid ska kunna mäta sig med andra alternativ, som exempelvis bergvärme.

Enkelt, driftsäkert och hålbart

Vårt mål är att vår fjärrvärme ska vara ett självklart val för så många som möjligt. Tre styrkor med vår fjärrvärme är att det är enkelt, det är driftsäkert och det är hållbart för Stockholm och planeten. Dessutom vill vi sätta ett pris som reflekterar värdet du får som kund, så kallad värdebaserad prissättning. Det gör vi genom två samverkande principer:

Vi arbetar aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser som stärker kundernas ställning, som Reko fjärrvärme och Prisdialogen.

Förhandling vid ändrat pris eller ändrade prisvillkor
Som fjärrvärmekund har du enligt Fjärrvärmelagen rätt att begära förhandling om fjärrvärmeleverantören ändrar pris eller prisvillkor. Om du vill begära förhandling, använd den här blanketten och skicka in den till oss, så kontaktar vi dig.

Mer nyfiken? Läs mer här: