I grafen kan du se en jämförelse av 2023 års uppskattade totalkostnad vid uppvärmning med bergvärme med elspets och med vår fjärrvärme. Den uppskattade totalkostnaden gäller för ett flerbostadshus med en årlig energianvändning på 500 MWh, vilket motsvarar runt 50 lägenheter. Den vänstra stapeln är ett flerbostadshus som använder bergvärme, med elspets, där elspetsen normalt används under kalla dagar. Den högra stapeln är ett flerbostadshus som använder vår fjärrvärme.

När vi uppskattar totalkostnaderna med bergvärme och fjärrvärme tar vi hänsyn till räntor, investering/ reinvestering, fjärrvärmepriser, elpriser och nätavgifter och dessutom verkningsgrad, energitäckningsgrad samt drift- och underhållskostnader. Längst ner på sidan ser du våra antaganden som vi använder vid uppskattning av totalkostnaden.

 

Kommentar: Kostnaden med bergvärme är fortfarande högre än kostnaden med fjärrvärme trots att kostnaden med bergvärme har minskat under 2023.

Här ser du våra antaganden

Typ av anläggningAvskrivningstid Investering 1)Drift- och underhållskostnadVerkningsgrad
Bergvärme
- Värmepump23 år2 216 000 kr1,1 % av investeringen3,29
- Elpanna23 år107 000 kr1,1 % av investeringen99%
Fjärrvärmecentral23 år266 000 kr2,9 % av investeringen99%
KalkylräntaRörliga elpriser (exkl. elnät)NätavgiftFjärrvärmepriserEnergitäckningsgrad värmepump
4,0 %1 150 kr/MWh Effektabonnemang L0,4L 2023 års priser90%

 

Samtliga priser/kostnader exkluderar moms.

1) Utöver investeringen antas att en reinvestering erfordras där reinvesteringen är 25 % av investeringen för bergvärme och 12,5 % av investeringen för fjärrvärme. 

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?