Fjärrkyla Bas

Fjärrkylapriserna blir oförändrade 2019.

Fjärrkyla Bas är vår basprislista för fjärrkylaleverans till företag och bostadsrättsföreningar. Fjärrkyla Bas passar er som vill ha ett svalt och skönt inomhusklimat i fastigheten och även er som har behov av processkyla. En prislista ger möjlighet till sänkta kostnader och som alltid med vår fjärrkyla, en hög miljöprofil.

Det unika med Fjärrkyla Bas är att ni under vissa förutsättningar kan få ett minuspris på energin (- 150 kr/MWh) under perioden november till mars. Får vi in prisavtalet före den 20:e i månaden börjar prisavtalet gälla samma månad. För mer information om Fjärrkyla Bas, se nedan.

Se produktblad
Se prisavtal

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla

Från och med den 1 februari 2019 ändrar vi prisvillkoren i prisavtalet för Fjärrkyla Bas. Ändringarna är förtydligande och påverkar inte prisvillkorens  innebörd. Du kan se prisavtalet med de ändrade villkoren här 

Förtydligande ändrade prisvillkor som gäller från och med 2019 -02-01