Installera fjärrkyla

Funderar ni på att skaffa fjärrkyla? Fjärrkyla har många fördelar, inte minst miljömässiga. Visste du till exempel att vi producerar fjärrkyla genom att använda kallt sjö- och havsvatten? Med fjärrkyla bidrar ni till att minska utsläppen av koldioxid samtidigt som ni sparar el och får en driftsäker lösning. Som enda leverantör ger vi er också 10 års garanti på din nybyggda fjärrkylacentral. Här hittar du information om våra priser för fjärrkyla
Vi gör arbetet på totalentreprenad – allt för att göra det så enkelt som möjligt för er. Vi börjar med att inventera fastigheten och ge ett förslag på den fjärrkylalösning som passar fastigheten och era behov. Vi sköter sedan hela arbetet; från att koppla ur och forsla bort den gamla utrustningen och att dra in nya fjärrkylaledningar till att fastigheten har färdig kyla.

Maila oss om våra energitjänster

Ny fjärrkylacentral

Efter 20 år ökar risken för driftstörningar i fjärrkylacentralen och anläggningen är inte längre lika effektiv. Det kan då vara dags att förnya er fjärrkylacentral. Våra ombyggnationer har 10 års garanti, vilket betyder minimal förvaltning för er. Kontakta oss för bästa möjliga kylalösning till er fastighet.

Vi hjälper till med allt från dimensionering och installation till bortforsling av gammal anläggning, från start till mål. Med noggrann planering, kvalitetssäkert genomförande och kanske branschens bästa garanti levererar vi er nya, driftsäkra kylanläggning.

Produktblad Ny fjärrkylacentral

Inventera och trimma kylsystemet

Har ni rätt fördelning av kyladistributionen i fastigheten? Funderar ni på om kopplingsprinciper, reglerinställningar och returtemperaturer är korrekta? En genomgång av ert kylasystem kan spara mycket pengar. Låt oss hjälpa till!

Rätt fördelning av kylan inom hela fastigheten minskar energikostnaderna och förbättrar returtemperaturen. Vi inventerar och analyserar systemet och ni får en rapport med åtgärdsförslag och lönsamhetskalkyl. Våra energiexperter har mångårig erfarenhet av utredning, analys och byggnation av kylsystem i olika typer av fastigheter. Om så önskas erbjuder vi helentreprenad för de åtgärder som föreslås.

Byte av mätutrustning för fjärrkyla

Stockholm Exergi följer Swedacs föreskrivna krav för värmeenergimätare.

Nedplockade mätare provas och revideras hos ett ackrediterat laboratorium som är godkänt av Swedac.

Swedacs föreskrifter ska säkerställa att värmeenergimätare ger noggranna och pålitliga mätvärden så att betalningen för den uppmätta energin blir korrekt. Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Kontakta oss för mer information om fjärrkyla