Installera fjärrkyla

Funderar du på att skaffa fjärrkyla? Vi gör arbetet på totalentreprenad – allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig. Vi börjar med att inventera fastigheten och ge ett förslag på en fjärrkylalösning som passar era behov och er yta. Vi sköter sedan hela arbetet; från att koppla ur och forsla bort den gamla utrustningen och att dra in nya fjärrkylaledningar till att du har färdig kyla i huset.

Välkommen att kontakta oss för offert.

Kontakta oss!

Utbildning

Är du ny som fastighetsskötare i huset? Har huset fått en kylcentral eller har driftentreprenören bytts ut? Vem kan egentligen fastighetens kylsystem?

Vi ser till så ni lär er mer om tekniken och blir trygga och säkra med hur värme- och kylasystemet i er fastighet fungerar. På så vi kan ni också ta beslut baserade på kunskap och känna er trygga i att ni förstår vad er fastighet behöver.

För många förvaltare och enskilda fastighetsägare kan det räcka med en mer övergripande introduktion till fjärrkylacentralens skötsel, funktionskontroller och mätningar. Men du kan också få en djupgående genomgång, till exempel om du är driftstekniker.

Utbildningen utförs på plats i er fastighet, eller tillsammans med andra som har liknande behov och kunskapsnivå i våra lokaler i Hjorthagen. Ni bestämmer hur ni vill att er utbildning ska ske.

Välkommen att kontakta oss så hjälps vi åt att hitta lämplig utformning.

Kontakta oss!

Inventera och trimma kylsystemet

Har du rätt fördelning av kyladistributionen i fastigheten? Har du byggt om, har du rätt kopplingsprinciper, reglerinställningar och returtemperaturer i systemen? Hur säkerställer du att avtalad effekt inte överskrids?

Rätt fördelning av kylan inom hela fastigheten minskar energikostnaderna och förbättrar returtemperaturen. Detta sker genom inventering och analys av systemet och åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkning, vilket presenteras i rapportform. Våra kylaexperter har mångårig erfarenhet av utredning, analys och byggnation av kylsystem i olika typer av fastigheter. Om så önskas erbjuder Stockholm Exergi helentreprenad för de åtgärder som föreslås.

Välkommen att kontakta oss för offert.

Kontakta oss!

Energikartläggning

Vår mest ambitiösa tjänst för riktigt stora värmesystem

Här arbetar vi med analyser av samtliga energiflöden i er fastighet och identifierar vilken effektiviseringspotential som finns.

Analysen omfattar värme, kyla, el, gas och vatten och sker i flera steg där vi inventerar, kartlägger och kontrollerar befintliga system. Sedan beräknar vi möjlig effektiviseringspotential och presenterar en plan med åtgärdsförslag och lönsamhetsberäkning. Du som kund bestämmer vilka åtgärder du vill satsa på. Självklart kan Stockholm Exergi bistå med helentreprenad för de åtgärder som har föreslagits. Vi använder både egen personal och pålitliga leverantörer som vi har mångårigt samarbete med.

Välkommen att kontakta oss för offert.

Kontakta oss!

Mätsignalenhet

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten i realtid. Mätsignalerna ger aktuell temperatur och effekt. För mätsignalerna ska ge praktisk nytta måste styr- och reglersystemet kunna ta emot, presentera och behandla effekt- och flödesuppgifterna.

Det fins idag fyra olika mätsignalenheter att välja mellan beroende på kommunikationssnitt; enkel pulsutgång, M-BUS, LON och analog signal.

Samtliga mätsignalsenheter har 5 års funktionsgaranti. Stockholm Exergi ansvarar ej för följdfel av en ej fungerande enhet, t.ex. utebliven effektbegränsning. Mätsignalenheten monteras vid befintlig mätplats, och installationen utförs av Stockholm Exergi partner för mätarhantering. Leveranstid är ca 2 månader.

Välkommen att kontakta oss för tekniska specifikationer, leveransvillkor och prisuppgift.

Se mer i produktbladet för energimätare (pdf).

Kontakta oss!