Dagligen förser Stockholm Exergi stockholmarna med el och värme från biokraftvärmeverket i Värtahamnen. Här planeras det också för en helt ny anläggning som ska fånga in mer koldioxid än Stockholms vägtrafik släpper ut varje år. Möt personen som ska ro det här världsunika projektet i hamn. Enligt honom är det roligt, svårt och viktigt på samma gång.

– Det är ett utmanande och helt nödvändigt arbete. Att vi lyckas, och att vi gör det snabbt, kommer att ha stor betydelse för Stockholms, Sveriges och Europas klimatarbete.

Orden kommer från Per Ytterberg som har det övergripande ansvaret för satsningen på koldioxidinfångning hos Stockholm Exergi. Arbetet är omfattande och tar tid att ro i hamn. För att lyckas gå från idé till verklighet har Per tillsammans med kollegorna inledningsvis utforskat och utvärderat idéer och alternativ. Att ha ett öppet sinne redan från början var avgörande.

– Innan vi visste hur vi skulle lyckas behövde vi släppa både tankar och organisationen runt projektet fria. Nu när vi istället ska genomföra det vi har planerat, så blir styrning, kontroll och detaljer allt viktigare. Det handlar hela tiden om att hitta rätt balans mellan att jobba fort och att göra smarta val, säger Per Ytterberg.

Det blir en viktig balansgång. För att motverka klimatförändringarna behöver vi nämligen minska våra koldioxidutsläpp kraftigt. Men det räcker inte, vi måste ta bort utsläpp också. Det är här koldioxidinfångning kommer in i bilden, som en nödvändig insats för att vi ska klara klimatmålen. Anläggningen som Stockholm Exergi planerar att bygga väntas stå klar 2027, och då blir Stockholm en av de första städerna i världen att utnyttja tekniken i stor skala.

Tankarna på koldioxidinfångning tog fart ganska snart efter att Stockholm Exergi tagit det nya biokraftvärmeverket i Värtan i drift 2016. Efter att några kreativa medarbetare lyfte idén internt följde ett par år av globala teknikstudier innan man kunde påbörja arbetet.

– Från början var allt en forskningsanläggning i en container. Idag är det ett av våra största och viktigaste projekt någonsin, som blivit globalt uppmärksammat, säger Per.

När anläggningen är i drift kommer den att kunna fånga in 800 000 ton biogen koldioxid per år, vilket är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut. Redan nu tittar Stockholm Exergi på hur de kan ta tekniken vidare och bygga liknande anläggningar på flera håll i sin befintliga verksamhet. Skalar man upp tekniken ytterligare, så att hela landet omfattas, kan 30 miljoner ton koldioxid fångas in varje år. En satsning i den storleksordningen skulle innebära upp till 28 000 nya arbetstillfällen runt om i landet.

– Det här är en unik möjlighet för Sverige. Vi har en väl utvecklad energiproduktion från biomassa och avfall samt en omfattande skogsindustri. Det betyder att vi skulle kunna fånga in mer koldioxid än vi behöver för att nå vårt klimatmål, vilket kan hjälpa länder som idag inte har samma förutsättningar. Med andra ord har koldioxidinfångning potential att bli en ny grön svensk industri, konstaterar Per.

Senast uppdaterad

  • Sara Sjöberg
  • 2024-04-19

Kategorier