Dygnet runt, året om ser Stockholm Exergi till att hela huvudstaden har en aldrig sinande tillgång till värme, kyla och el. Och vi är ett par stycken som förlitar oss på att systemet ska fungera. Drygt en miljon människor, närmare bestämt. Visst skulle det kännas tryggt att veta att det finns personer som jobbar med att fördela all energi i realtid och kollar att den hamnar på rätt plats vid rätt tillfälle? Vilken tur då att de gör det! Välkommen in i kontrollrummet.

Här, omgiven av datorskärmar, hittar du bland andra Malin Alm. Hon jobbar som systemoptimerare vilket innebär att hon håller ett ständigt vakande öga på produktion och distribution av energi i hela Storstockholm. Tillsammans med drift, produktionsledning och andra roller arbetar hon för att ge stockholmarna en så säker leverans som möjligt, till en så låg kostnad och med så lite miljöpåverkan som möjligt. Och ingen dag är den andra lik.

Det är därför det är viktigt att vara på tårna och ständigt övervaka, justera och effektivisera. Malin och hennes kollegor använder sig av en mängd olika hjälpmedel för att fatta beslut. Uppmätta värden som temperatur, tryck och flöde och prognoser kring elpris och väder blir till underlag för att kunna ta fram bästa möjliga produktionsplaner.

Samarbetet med andra fjärrvärmebolag i närområdet spelar också stor roll, bland annat när det kommer till att minska risken för suboptimering av systemet. Alltså att skapa tillfälliga lösningar som inte är hållbara på sikt.

– Snarare än att starta upp spetsanläggningar med sämre miljöprestanda vill vi nyttja de anläggningar vi har och samarbeta med andra fjärrvärmebolag för att hjälpa varandra om det blir oförutsedda behov någonstans och därmed reducera bränsleförbrukningen. Att hela tiden hitta bättre och mer kostnadseffektiva sätt att använda vår anläggningspark ser jag som en av mina viktigaste arbetsuppgifter, berättar Malin.

Genom att optimera hela Storstockholm istället för mindre nätdelar kan Stockholm Exergis anläggningar leva upp till sin fulla potential. Ju högre verkningsgrad, desto billigare produktion och mindre miljöpåverkan. För att nå målet om att ha netto noll klimatpåverkan 2032, och bidra till en hållbar huvudstad, är optimering helt klart en betydande pusselbit. Och vi jobbar dygnet runt, året om, för att se till att Stockholm har tillgång till den värme, kyla och el som behövs i huvudstaden.