Mitt under valrörelsens slutspurt anordnade i fredags Kraftkvinnorna en energipolitisk debatt på Värtaverket tillsammans med Stockholm Exergi. Energikrisen och jämställdheten i branschen var i fokus och trots valrörelsens heta temperatur var debatten mycket saklig och de politiska påhoppen få.

Debatten startade helt naturligt i den energikris som vi befinner oss i och som vi tar med oss in i vintern. Sju partier var representerade – Rickard Nordin (C), Lorenz Tovatt (MP), Camilla Brodin (KD), Mattias Bäckström Johansson (SD), Lotta Larsson (M), Joar Forssell (L) och Monika Haider (S) – och de stämde alla in i beskrivningen av det påfrestande läget. Under debatten stod det klart att samtliga vill på något sätt kompensera elkunderna för de stora kostnaderna som de kan förvänta sig.

– Vi pratar för lite om energieffektiviseringens möjligheter, sade Miljöpartiets Lorentz Tovatt och det instämde i praktiken alla partier in i och menar att energieffektiviseringen har potential att bidra i det svåra läget som råder.

Även kraftvärmens roll lyftes fram. Flera av de energipolitiska talespersonerna menade att dess potential måste tas tillvara på ett bättre sätt för att få fram mer planerbar el i städerna. Och på den direkta frågan om avfallsförbränningsskatten bör avskaffas eller i alla fall förändras tyckte samtliga partier att det skulle vara på sin plats.

Ett givet ämne när Kraftkvinnorna anordnar debatt är såklart jämställdheten i energibranschen. Kraftkvinnornas Karin Jönsson redogjorde för deras kartläggning av branschen och konstaterade:

– Styrelseordföranden i energibolagen heter Anders och även vd:n heter Anders, sade hon.

Här finns det ett politiskt ansvar, menade flera ur panelen, särskilt i de kommunalt ägda bolagen där politiken kan påverka. Centerpartiets Rickard Nordin föreslog att energibranschen ska snegla åt hållbarhetsbranschen som lyckas bättre med att attrahera kvinnor:

– Ni är ju en hållbarhetsbransch!

I samband med valdebatten besökte de energipolitiska talespersonerna och Kraftkvinnorna Stockholm Exergis forskningsanläggning för bio-CCS.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-09-05

Kategorier