Bio-CCS och möjligheterna med minusutsläpp är högaktuellt och idag samlades delar av energibranschen för att fördjupa sig. Under ett förmiddagsseminarium på Värtaverket som arrangerades av Energiföretagen och Stockholm Exergi belystes flera av de mer avgörande frågorna för att bio-CCS ska kunna etableras i stor skala. 

Hur ser kundernas drivkraft ut, varför vill de köpa minusutsläpp? Intäktsströmmarna, vad finns det för hinder och möjligheter med handel av certifikat på frivilligmarknaden?  Vilka är de regulatoriska utmaningarna och hur kommer transporterna av den infångade koldioxiden att lösas? Detta var några av de frågor som 70-talet deltagare under seminariet fördjupade sig i.

– Att få det samlade läget för bio-CCS och de utmaningar och möjligheter vi står inför var ett av dagens mål, men också att skapa förutsättningar för det betydelsefulla kunskapsutbytet mellan oss som arbetar för att etablera bio-CCS. Det är viktigt för oss på Stockholm Exergi att bidra till det utbytet, säger Charlotte Lindevall, chef för strategisk kommunikation på Stockholm Exergi.

Intresset för bio-CCS och dess potential är mycket stort just nu och det finns stora möjligheter för energibranschen att hjälpas åt att ta tekniken framåt.

– Jag hoppas att den här dagen har stärkt oss i att vi tillsammans kan fortsätta att arbeta konstruktivt för att lösa klimatkrisen. Satsningen på bio-CCS och minusutsläpp behövs mer än någonsin, det är inte den enda lösningen men en viktig pusselbit för att nå IPCC:s klimatmål, säger Charlotte Lindevall.

Dagen innehöll också en guidning av Stockholm Exergis forskningsanläggning för bio-CCS. Stockholm Exergis mål är att 2026 ha en storskalig anläggning för bio-CCS på plats vid Värtaverket.

 

 

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-04-25

Kategorier