Stockholm Exergi välkomnar att regeringen tydligt ställer sig bakom bio-CCS och dess betydelse för att nå målet om nettonollutsläpp. Men fler pusselbitar måste falla på plats innan svensk bio-CCS kan bli verklighet. Nu är det viktigt att den omvända auktionen som ska fördela statens driftstöd till bio-CCS ger de nödvändiga förutsättningarna som branschen behöver och att den genomförs under 2024 så att svensk bio-CCS kan bli verklighet.

I går presenterade statsminister Ulf Kristersson, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, energi- och näringsminister Ebba Busch samt Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen regeringens Klimathandlingsplan. Planen beskriver det långsiktiga arbetet för hur Sverige ska nå sina nationella klimatmål, samt åtaganden på EU-nivå. I den framgår att bio-CCS har en viktig roll att spela för att uppfylla Paris-avtalet.

– Klimathandlingsplanen innehåller flera bra besked som rör bio-CCS, inte minst kring hur köpare och Sverige kan göra anspråk på negativa utsläpp. Därmed finns några av förutsättningarna på plats för att en frivilligmarknad för handel med permanenta minusutsläpp ska kunna uppstå, vilket vore det bästa för klimatet och för Sverige, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

Att skapa en frivilligmarknad på vilken företag kan köpa certifikat för infångad och lagrad koldioxid, till exempel från Stockholm Exergi, är helt centralt för att kunna skala upp tekniken och realisera potentialen för en helt ny grön industri i Sverige. En förutsättning för att företag ska vilja köpa sådana certifikat är att de får åberopa dem mot sina klimatmål vilket regeringen nu tydligt bekräftar. Genom att svenska staten via sitt driftstöd tillsammans med privata företag hjälps åt att finansiera investeringar i bio-CCS, räcker skattebetalarnas pengar till många fler infångade och lagrade ton än vad som skulle bli fallet om staten står för all finansiering.

Statens driftstöd ska fördelas via en så kallad omvänd auktion där den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner och får ta del av det statliga stödet. Auktionen skulle ursprungligen varit genomförd 2022 men är försenad.

– Nu är det viktigt att regelverket för driftstödet kommer på plats, att det maximerar klimatnyttan per skattekrona och att auktionen genomförs under 2024, annars kommer svensk bio-CCS tappa fart, avslutar Anders Egelrud.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-12-22

Kategorier