Igår gav regeringen två positiva besked som tar Sverige närmare skapandet av negativa utsläpp: Sverige har tecknat samarbetsavtal om lagring av koldioxid med Norge och Danmark samt att Sverige har skickat in en anmälan om statsstöd till EU-kommissionen. 

Stockholm Exergis mål att bygga en fullskalig anläggning för infångning av biogen koldioxid för vidare transport till lagring (bio-CCS) blir alltmer konkreta. Att Sverige nu har tecknat samarbetsavtal med Danmark och Norge som gör permanent lagring av svensk infångad koldioxid i våra grannländer möjlig är en mycket positiv nyhet för att Stockholm Exergis projekt ska kunna bli verklighet. Även beskedet att regeringen har skickat in en anmälan om statsstöd till EU-kommissionen är ett viktigt steg för att det svenska stödsystemet ska komma på plats och kunna stötta etableringen av bio-CCS-projekt.

– Det är bra att Sverige samarbetar med länder som har betydligt bättre förutsättningar för lagring än vad vi har. Jag välkomnar också att regeringen nu har gått vidare i processen med statsstödet, så att vi snart kan ha ett stödsystem på plats. Det är viktigt att tempot i processen är hög så att auktionen ska kunna vara slutförd innan 2024, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

Regeringen skriver om samarbetsavtalen på sin webbsida och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari lyfter där fram betydelsen av infångning av koldioxid för att nå klimatmålen:

– Utöver omfattande utsläppsminskningar kommer avskiljning och lagring av koldioxid vara en viktig pusselbit i arbetet att klara klimatmålen och nå hela vägen ner till nettonollutsläpp till år 2045 och negativa utsläpp därefter. CCS och bio-CCS kommer att spela en nyckelroll för EU:s mål om klimatneutralitet, säger hon.

Senast uppdaterad

  • Sara Sjöberg
  • 2024-04-16