Idag har Sveriges regering tagit emot Europaparlamentets talmanskonferens på Värtaverket i Stockholm.

 – För oss är det viktigt att samlas på Stockholm Exergi, med representanter från Europaparlamentet, för att visa upp möjligheterna som ges av hållbar biomassa för att främja klimatomställningen och minska utsläppen. Dessutom tas här nu nästa steg att med hjälp av bio-CCS fånga in koldioxid. Det är något regeringen prioriterar och satsar på i budgeten, säger Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

FN:s klimatpanel menar att negativa utsläpp är avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen för att kunna nå 1,5 gradersmålet. Bio-CCS är ett sätt att skapa negativa utsläpp och Stockholm Exergis mål är bygga en fullskalig anläggning som kan fånga in 800 000 ton koldioxid.

– Men vi kan inte nå dit själva, samarbete och partnerskap är det nya ledarskapet. För oss på Stockholm Exergi är det därför väldigt betydelsefullt att få denna uppmärksamhet från regeringen och Europaparlamentets talmanskonferens. Det visar att det vi gör är viktigt och att våra ambitioner rimmar väl med regeringens och EU:s ambitioner. Vi kan inte göra den här resan på egen hand utan vi behöver samarbeta, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Förutom konferensen och möten som hölls under förmiddagen fick deltagarna också en guidad visning av biokraftvärmeverket KVV8 och forskningsanläggningen för bio-CCS.

Läs mer om Stockholm Exergis bio-CCS-projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-11-30