Stockholm Exergi har nu lämnat in sin ansökan till mark- och miljödomstolen om att få ändringstillstånd för att få bygga en fullskalig bio-CCS-anläggning vid Värtaverket i Stockholm.

– Det här är en betydelsefull milstolpe för oss på vägen mot målet att 2026 ha en anläggning på plats som beräknas kunna fånga in 800 000 ton koldioxid varje år, säger Per Ytterberg, affärsutvecklingschef på Stockholm Exergi och ansvarig för bio-CCS-projektet.

Stockholm Exergis arbete med bio-CCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage) inleddes 2016 och 2019 etablerade företaget en forskningsanläggning. Med framgångsrika resultat därifrån har utvecklingen av en fullskalig anläggning successivt tagit fart. Under 2021-2022 genomfördes samråd och synpunkter därifrån är nu en del av den ansökan som Stockholm Exergi har lämnat in till mark- och miljödomstolen.

– Det är flera års fokuserat arbete som ligger bakom ansökan där vi visar hur vi har tänkt att den fullskaliga anläggningen ska kunna bli en naturlig del av Energihamnen som ligger i anslutning till Värtaverket. Vår förhoppning är att vi om bara några år har ett landmärke i Stockholm för en av Sveriges viktigaste klimatsatsningar, säger Per Ytterberg.

 

Stockholm Exergi siktar på att ta investeringsbeslut första kvartalet 2024. För att kunna göra det behöver Stockholm Exergi få miljötillstånd.

– Vi går i fronten för att etablera bio-CCS och mycket arbete för att nå dit är gjort, men flera utmaningar återstår. Bio-CCS är en viktig del av Sveriges klimatmål och det kommer att krävas att vi som enskilt företag jobbar tillsammans med bland annat politiken och myndigheter för att Sverige ska lyckas etablera en ny industri för koldioxidfångning, säger Per Ytterberg.

Fakta: Bio-CCS

Bio-CCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle separeras från rökgaserna för att sen lagras permanent. Eftersom den koldioxid som fångas in tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären, det skapas minusutsläpp.

För att begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet räcker det inte med att enbart minska koldioxidutsläppen. Det behövs även minusutsläpp. Potentialen att skapa minusutsläpp i Stockholm Exergis nya anläggning är stor. När den är i drift kommer den att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid per år, det är mer än de fossila utsläppen som Stockholms vägtrafik släpper ut under ett helt år.

Läs mer om koldioxidinfångning och bio-CCS här.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-04-03