Elen är viktig för den svenska klimatomställningen. Stockholm Exergi ökar sitt fokus på el för att stärka elaffären och bidra ännu mer till Stockholms elförsörjning.

 – Värdet av eleffekt och andra förmågor som behövs för att säkra elförsörjningen behöver synliggöras och värderas. De ekonomiska konsekvenserna av brist på eleffekt är enorma, säger Henrik Engdahl, ny produktområdesansvarig för el på Stockholm Exergi.

Samhället blir alltmer beroende av el. Inte minst är elen en viktig del för att lösa klimatfrågan med bland annat elektrifiering av industri och transporter, men även befolkningstillväxten och digitaliseringen är exempel på faktorer som driver på behovet av el. Elanvändningen kommer successivt att öka betydligt mycket mer, det pekar flera scenarier på.

– Stockholm Exergi bidrar redan idag med en rad olika nyttor till elsystemet och främst Stockholms elförsörjning. Fjärrvärmen i sig avlastar elsystemet och kraftvärmen producerar el, men potentialen är större. Den potentialen vill vi på Stockholm Exergi ta vara på och stärker därför vårt fokus inom området ytterligare, säger Per Ytterberg, chef Affärsutveckling på Stockholm Exergi.

Det blir en av Henrik Engdahls uppgifter att som ny i den nyinrättade rollen produktområdesansvarig för el utveckla Stockholm Exergis möjligheter att bidra mer till elförsörjningen och därmed stärka företagets affär kring el.

– Nu när elsystemet blir alltmer komplext och svårt att styra, med en växande andel icke planerbar produktion så behövs nya förmågor. I det här läget skulle vi som fjärrvärmeföretag kunna bidra ännu mer än i dag. Men då handlar det om att andra förmågor än energi måste värderas, till exempel planerbarhet, reglerförmåga, robusthet, stabilitet och framför allt eleffekt. Det här är områden som vi bidrar inom, säger Henrik Engdahl.

Han kommer senast från Svenska kraftnät i en roll där som chef för verksamhetsutveckling. Tidigare har han bland annat arbetat för Vattenfall, PwC och Telge.

– Med ett förändrat elsystem kommer det att öppnas nya affärsmöjligheter för oss. Vi har kapacitet och förmåga att bidra till en fungerande helhet och vill bidra genom att göra hållbara affärer som gynnar samtliga inblandade parter, säger Henrik Engdahl.

Till exempel kan Stockholm Exergi med stöd av ny teknik och med god planering av sin produktion bidra med stödtjänster och eleffekt när det verkligen behövs.

– När utbyggnaden av nätkapacitet till Stockholm dröjer kan vi bidra till en fungerande lösning genom att erbjuda lokalt producerad planerbar eleffekt för att på så sätt avlasta elnätet. Vi inom energisektorn behöver hjälpas åt genom att tänka system, risk och helhet och ska vi få till nödvändiga investeringar behövs långsiktiga, förutsägbara och rättvisa förutsättningar. Värdet av eleffekt och andra kritiska förmågor behöver synliggöras och värderas, säger Henrik Engdahl.

Mer om eleffekt-frågan: När elbehovet är stort avlastar fjärrvärmen elsystemet – Stockholm Exergi

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-01-25

Kategorier