Stockholm Exergi öppnade nyligen möjligheten för sina fjärrvärmekunder att köpa minusutsläpp från företagets framtida bio-CCS-anläggning. Vid sidan av åtaganden att reducera sina utsläpp ser allt fler företag ett behov av minusutsläpp för att nå netto-noll-mål eller för att minska sin klimatpåverkan ytterligare. Genom dessa köp bidrar kunderna samtidigt additionellt till finansieringen av Stockholm Exergis bio-CCS-anläggning som planeras att vara i drift 2026.

Programmet är öppet för alla fjärrvärmekunder som vill köpa över 1 000 ton minusutsläpp per år över tio år. Först ut att signera intentionsförklaringar med Stockholm Exergi är Heba, AMF Fastigheter och Akademiska Hus.

Efter IPCC:s rapport AR6 från 2022 råder det global samsyn om att utsläppsminskningar inte räcker för att nå Parisavtalets klimatmål. Därtill måste omfattande satsningar till för att minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom att på olika sätt åstadkomma så kallade minusutsläpp. Enligt IPCC:s rapport har bio-CCS en framträdande roll för att säkra de nödvändiga minusutsläppen.

– Det är oerhört spännande att vi på Stockholm Exergi tillsammans med våra fjärrvärmekunder kan bidra till att förverkliga ett av de viktigaste nya verktygen för att bromsa den globala uppvärmningen. Fjärrvärmen utgör en unik, gemensam resurs som inte bara värmer stockholmarna och tryggar elförsörjningen lokalt. Nu möjliggör den och alla dess användare också att vi kan erbjuda en väg för företag och Sverige att nå sina klimatmål, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Allt fler företag är medvetna om klimatutmaningarna och har de senaste åren satt upp mål för att nå netto-noll-utsläpp i enlighet med Parisavtalet eller tidigare, ofta redan 2030. För att nå netto-noll krävs att företagen reducerar utsläppen i sin värdekedja så långt som möjligt och sedan neutraliserar återstoden med just minusutsläpp.

– Att våra fjärrvärmekunder ser behovet av minusutsläpp är mycket betydelsefullt. Det vi ser nu är början på den nya marknaden för minusutsläpp som kommer att vara central för finansieringen av anläggningar som vår. Om vi löser finansieringen och alla nödvändiga regelverk är på plats räknar vi med att kunna besluta om investeringen under första kvartalet 2024, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

 

Så här säger kunderna:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB:
”Heba vill vara aktivt i utvecklingen för att minimera utsläpp som belastar klimatet. Att reducera utsläppen av växthusgaser är ett av Hebas högst prioriterade mål. Vi är mycket glada över att även kunna köpa minusutsläpp med hjälp av bio-CCS och Stockholm Exergi framöver. Vi behöver ligga i framkant för att Heba ska nå hela vägen till netto-noll-utsläpp. Omställningen är helt avgörande för framtiden.”

Erik Florman, hållbarhetschef, Akademiska Hus:
”Som ett av Sveriges största fastighetsbolag vill vi vara med och driva på omställningen mot en fossilfri energianvändning. Intentionsavtalet med Stockholm Exergi tar oss närmare vårt mål om att vara klimatneutrala i hela värdekedjan till 2035 och bidrar till än mer hållbara campus.”

Michael Eskils, hållbarhetschef AMF Fastigheter:
”Klimatfrågan och energiförsörjningen är en av fastighetsbranschens viktigaste hållbarhetsutmaningar. Vi ser därför fram emot att delta i detta projekt som ska bidra till utvecklingen av ny, hållbar teknik på området. Projektet går i linje med AMF Fastigheters ambition att ställa om verksamheten mot 1,5-gradersmålet.”

Fakta bio-CCS

Bio-CCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle för värme- och elproduktion separeras från rökgaserna för att sedan lagras permanent i berggrunden under havsbotten. Eftersom den koldioxid som fångas in och lagras tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären när ny skog växer. Sammantaget innebär tekniken att det skapas permanenta negativa emissioner, så kallade minusutsläpp.

Läs mer: Stockholm Exergi skapar minusutsläpp – Stockholm Exergi

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-01-30

Kategorier