Stockholm Exergi inleder samarbete med Ngenic och lanserar därigenom tjänsten Värmeoptimering Villa. Tjänsten utgör ett nytt erbjudande för villaägare som nu kan ta del av ett intelligent inomhusklimat. Samarbetet innebär ett viktigt steg för Stockholm Exergi i att bli kundens energipartner. 

Värmeoptimering Villa kallas en av Stockholm Exergis digitala tjänster som innebär att fjärrvärmekunder bosatta i villa via sin mobil eller dator enkelt kan ställa in samt följa temperaturen i sitt hem. Genom samarbetet med Ngenic får Stockholm Exergis villakunder tillgång till den förstklassiga plattformen och artificiella intelligensen som ligger till grund för den välrenommerade tjänsten Ngenic Tune.  

– Samarbetet med Ngenic är ett naturligt steg i vårt mångåriga arbete att erbjuda digitala lösningar till våra kunder. Det ska vara enkelt för våra kunder att optimera komforten hemma på ett energieffektivt sätt, säger Anders Stening, segmentsansvarig villa och mindre fastigheter. 

Värmeoptimering Villa bygger på att information om väder, inne- och utetemperatur, luftfuktighet och solljus samlas in genom flera digitala sensorer. Med hjälp av insamlad information optimeras värmesystemet efter kundens valda temperatur och därmed skapas önskat inomhusklimat med minimal energitillförsel. Den smarta styrningen av systemet ser till exempel automatiskt till att undvika onödiga värmetoppar och det är enkelt att sänka värmen när man är bortrest.  

Ngenic är branschledande inom värmestyrning i villasegmentet. Genom samarbetet med Ngenic kan Stockholm Exergi leverera en tjänst som är starkt efterfrågad av kunderna och som ligger i den tekniska framkanten gällande inomhusklimat. 

– Samarbetet med Stockholm Exergi visar på styrkan av samarbete mellan energibolag och oss som leverantör av energitjänster. Det är extra viktigt nu att vi arbetar tillsammans med kunderna, stora som små, att hantera energifrågorna bättre, säger Björn Berg, vd för Ngenic. 

OM NGENIC 
Ngenic arbetar med att utveckla tjänster som hjälper konsumenter, fastighetsägare och energibolag att bidra till ett mer hållbart samhälle.  Ngenic är ett energiteknikföretag grundat 2010 som digitaliserar och effektiviserar energisystem. De är ledande inom smarta energitjänster som förändrar energisystemet i grunden – utan att vara krävande att integrera och använda. De använder den befintliga infrastrukturen i el- och fjärrvärmenätet för att kostnadseffektivisera, samtidigt som slutkonsumenten får en ökad komfort hemma.  Ngenic är noterade på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: NGENIC).  

OM STOCKHOLM EXERGI 
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi ägs av Stockholms stad och Ankhiale och har över 700 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Genom att utveckla koldioxid-infångning driver vi på för att minusutsläpp ska kunna bli verklighet.  

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-02-07

Kategorier