Baltpool har funnits sedan 2012 och är en beprövad handelsplattform för biobränslen som träpellets och flis med 450 medlemmar från länder som Litauen, Lettland, Estland, Finland och Danmark. Via Baltpool erbjuds handel med träpellets och träflis som är klassificerade på samma sätt oavsett ursprungsland, till exempel är sortimentet SM1 flis från bränsleved medan SM3 är flis från GROT.

Handel via Baltpool ger Stockholm Exergi en möjlighet till kontakt med fler och nya leverantörer och auktionsförfarandet borgar för sund konkurrens och transparens. Till exempel kan flera leverantörer bidra till samma volym.
– Om vi vill köpa en viss mängd, säg 15 000 MWh, så kan det vara flera så kallade ”bid” på mindre volymer tills man byggt upp till 15 000 mwh. Bränslepriset blir det sista budet vilket bestämmer slutpriset, säger Monica Lundgren som är chef för bränsleförsörjning på Stockholm Exergi.

Idag erbjuder Baltpool främst FSC®-certifierat bränsle och man arbetar för att även inkludera SBP-certifierat bränsle. För att säkerställa hållbarhet följs handeln av den ideella organisationen Preferred by Nature (tidigare under namnet NEPCon) som bland annat granskar certifikat för hållbarhet.

– Det är centralt för oss att det bränsle vi köper är hållbart och att varje inköp följer våra processer för Supplier Selection och motpartskontroll. Därför kommer vi att arbeta vidare och låta både våra handlare, jurister och hållbarhetsspecialister granska de standardavtal som används vid transaktioner på Baltpool, så att vi säkrar att hållbarhetskriterierna är kompatibla med våra egna krav vid inköp, säger Monica Lundgren.

– Givet att vi kan säkerställa att inköp via Baltpool kan ske enligt våra processer och rutiner så kommer vi att genomföra ett par transaktioner under den pågående värmesäsongen, och därefter utvärdera hela inköpsflödet på Baltpool, avslutar Monica.

 

*Stockholm Exergi är certifierade enligt Forest Stewardship Councils (FSC®) standard för spårbarhet (Chain of Custody Standard), licensnummer FSC-C126045.

Senast uppdaterad

  • Charlotte Lindevall
  • 2021-01-21