Den 15 mars emitterade Stockholm Exergi Holding AB (publ) (”Stockholm Exergi”) ej säkerställda gröna obligationer under sitt svenska MTN-program och sitt gröna ramverk för obligationer.

Det totala beloppet uppgick till SEK 1,0 miljard med 8 års löptid.

– Med den här transaktionen visar vi att Stockholm Exergi är ett starkt namn på den gröna obligationsmarknaden, som fortsätter vara gynnsam. Jag är särskilt glad över att vi kunde emittera en 8-årig obligation, vilket är ovanligt i den svenska obligationsmarknaden, säger Åse Lagerqvist von Uthmann, Stockholm Exergis CFO.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. Medlen ska användas i enlighet med Stockholm Exergis ramverk för gröna obligationer.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2024-03-20