Den 28 november emitterade Stockholm Exergi Holding AB (publ) (”Stockholm Exergi”) ej säkerställda gröna obligationer under sitt svenska MTN-program och sitt gröna ramverk för obligationer.

Det totala beloppet uppgick till SEK 1,6 miljarder fördelades på 4,5 år och 6,5 år i sammanlagt fyra trancher. I samband med emissionen har både det gröna ramverket och obligationsprospektet uppdaterats.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. Medlen ska användas i enlighet med Stockholm Exergis nyligen uppdaterade ramverk för gröna obligationer. Denna ramverksuppdatering fångar Stockholm Exergis nuvarande strategi och policy och är i linje med de senaste Green Bond-principerna från ICMA. Kategorierna i ramverket är harmoniserade med EU-taxonomin. Ramverket har genomgått en oberoende extern granskning (Second opinion) av S&P och har erhållit betyget ”dark green” vilket bland annat betyder att aktiviteterna i kombination med bolagets klimatmål bedöms förenliga med Parisavtalets temperaturmål.

SEB, Danske Bank och Swedbank agerade som ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Danske Bank och Swedbank har agerat rådgivare för det uppdaterade gröna ramverket för obligationer.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2023-12-01