Den 6 maj emitterade Stockholm Exergi Holding AB (publ) (”Stockholm Exergi”) ej säkerställda gröna obligationer under sitt svenska MTN-program och sitt gröna obligationsramverket.

Det totala beloppet fördelades på tre trancher:

  • SEK 400 miljoner med förfallodatum 2026-05-18 och med en fast årlig kupong om 3,093 procent. Obligationerna har identifieringsnumret SE0016274468
  • SEK 350 miljoner med förfallodatum 2029-05-18 och med en fast årlig kupong om 3,683 procent. Obligationerna har identifieringsnumret SE0016274476
  • SEK 750 miljoner med förfallodatum 2029-05-18 och en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 1,15 procentenheter. Obligationerna har identifieringsnumret SE0016274484

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. Medlen ska användas i enlighet med Stockholm Exergis ramverk för gröna obligationer från 2019 som har en ”dark green” rating från CICERO Shades of Green.

Investerarintresset var stort och orderboken steg snabbt till nästan 4 miljarder kronor. Investerare från hela Europa deltog i emissionen.

– Vår trygga verksamhet, vårt stabila finansiella resultat och våra initiativ för att göra Stockholm ännu mer hållbart fortsätter att locka många investerare. Våra unika möjligheter att kunna skapa storskaliga minusutsläpp väcker ett särskilt stort intresse. Jag är glad över att vi kunde emittera sammanlagt över en miljard kronor i 7-åriga trancher i en volatil marknad, säger Heiko Bechtel, Stockholm Exergis finanschef.

SEB, Danske Bank och Swedbank agerade som ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2022-05-06