Elsystemet är under stor förändring med allt större andel väderberoende elproduktion i form av framför allt vindkraft men också solkraft. För att kunna behålla ett stabilt elsystem ställs det nya krav på elmarknadens aktörer och här kan Stockholm Exergi bidra.

– I den här förändringen behövs det mer av alla resurser och här har vi med våra anläggningar stor möjlighet att bidra, säger Henrik Engdahl, produktområde el på Stockholm Exergi.

Redan idag är Stockholm Exergi en viktig aktör för Sveriges elförsörjning genom kraftvärmens produktion av el och värme.  När värmekunder använder fjärrvärme istället för el till uppvärmning avlastas elsystemet. Men möjligheterna är större än så.

– Vi har en outnyttjad potential. Med relativt små anpassningar kan vi utnyttja befintlig teknik och befintliga anläggningar för att hjälpa till att stabilisera elsystemet, säger Erik Forsén, processutvecklare på Stockholm Exergi (högra bilden).

Vi har tidigare berättat om hur vi jobbar med att utveckla vårt biokraftvärmeverk i Värtan (KVV8) för att kunna stötta elsystemets stabilitet. Henrik Engdahl och Erik Forsén arbetar med frågan om hur Stockholm Exergi på fler sätt ska tillföra tjänster som behövs för att skapa ett stabilt elsystem.

– Vårt mål är att varje anläggning som vi har uppkopplad mot elnäten på ett eller annat sätt ska bidra till ett stabilare elsystem. Vi har nyligen inlett ett arbete för att avgöra hur våra kraftvärmeverk i Högdalen och Brista för att avgöra på vilket sätt dessa anläggningar skulle kunna bidra i ännu större utsträckning. Turbinerna ger elenergi idag, frågan vi vill ha svar på är om vi också kan erbjuda stödtjänster från dem, säger Erik Forsén.

I takt med förändringen av elsystemet har marknaden för balans- och stödtjänster vuxit fram. Det är Svenska kraftnät som är i behov av tjänsterna för att bland annat kunna hålla frekvensen i elnätet på 50 Hz. Här kommer Stockholm Exergi vara en aktör genom etableringen av batterier, dels i ett samarbete med Polar Capacity dels i en satsning på Värtaverket. Tanken är att också Stockholm Exergis kraftvärmeverk och elförbrukande anläggningar ska kunna erbjuda balans- och stödtjänster.

– Det är inte bara genom att erbjuda stödtjänster som man kan hjälpa elsystemet. Genom att erbjuda hela sin kapacitet och flexibilitet på alla marknader hjälper man till att förebygga de obalanser som ofrånkomligen sker i varierande grad i driftskedet. Våra värmepumpar och elpannor har potential att kunna bidra mer än vad de redan gör.  Det är väldigt spännande, säger Erik Forsén.

Henrik Engdahl håller med:

–  När elmarknaden är i behov av de här resurserna så är det en stor möjlighet för oss, säger han.

 

Stockholm Exergi som aktör på elmarknaden

Stockholm Exergi producerar el som säljs på den nordiska elmarknaden, som består av fyra delmarknader:
Prissäkringsmarknad – finansiell handel med el med lång tidshorisont
Dagenföremarknad – handel av el dagen före användningen
Intradagsmarknad – handel med el samma dag som elen används
Balansmarknad – handel med el under drifttimmen, dvs när elen används

Stockholm Exergi säljer el mest på dagenföremarknaden, men ser allt större möjligheter att bli mer aktiv närmare den så kallade drifttimmen, det vill säga när elen används. Att agera annorlunda på elmarknaden är också ett sätt bidra till ett stabilare elsystem och en tryggare elförsörjning.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2024-01-19

Kategorier