I slutet av 2019 lanserades den icke vinstdrivande föreningen Responsible Shipping Initiative (RSI). Syftet med samarbetet är att främja ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Nu har 2020, RSI:s första verksamhetsår, summerats.

Samtliga RSI:s medlemmar är stora köpare av frakttjänster och granskar genom föreningen sina leverantörer mot en gemensam hållbarhetsstandard. Genom RSI genomförs inspektioner ombord på båtar som medlemmarna använder. Kontrollerna omfattar bland annat anställningsvillkor, arbetsmiljö, säkerhet och miljöfrågor. Alla inspektionsresultat samlas i en gemensam databas där RSI:s medlemmar kan ta del av informationen.

RSI kan nu summera resultaten av de inspektioner som genomförts under 2020. Inspektionerna har dock påverkats av den pågående Covid-pandemin och pausades under mars-september innan de kunde återupptas med försiktighet.
De inspektioner som genomförts har visat på en del brister och tydliggjort ett antal förbättringsområden som rederierna behöver arbeta med.

Exempelvis har inspektionerna visat att maskinrummen på många fartyg inte lever upp till kraven, t.ex genom att det är stökigt och att olika material lagras på felaktiga sätt. Genom inspektionerna har vi också sett att det för vissa besättningar kan vara svårt att möta villkor gällande personalens arbetstimmar och tid för vila, samt att alkoholpolicy och testutrustning ofta finns ombord men att det finns vissa brister i kontroll av efterlevnad.  

Med gemensam kraft gör vi större skillnad

– Resultaten från 2020 års inspektioner visar att arbetet behöver fortsätta. Genom RSI kommer fler köpare av sjötransporter kunna ställa samma krav och därmed bli en enad kraft som driver förändring. Vi är övertygade om att det kan bidra till en positiv utveckling för hela det här segmentet av båtfrakt, säger Monica Lundgren, chef för bränsleförsörjning på Stockholm Exergi.

Att vara med i initiativet RSI är del i Stockholm Exergis arbete för en hållbar leverantörskedja.

Under 2020 har ytterligare företag anslutit sig till RSI som i dagsläget består av de grundande företagen Stockholm Exergi, Södra, EFO, Lantmännen, samt även SSAB och BillerudKorsnäs.

Läs mer om RSI här 

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2021-02-23

Kategorier