Det är nu det kommer avgöras om Stockholm Exergis satsning på bio-CCS kommer att få ekonomiskt stöd från fonden eller inte. 2025 har Stockholm Exergi som mål att ha en fullskalig anläggning för bio-CCS i drift. För att nå dit är finansieringen avgörande och här skulle ett stöd från EU:s Innovation Fund ha stor betydelse.

– Finansieringen av vår satsning på bio-CCS kommer att handla om flera olika delar. Vi bedömer i dagsläget att huvudinslagen kommer att vara statligt stöd, frivillig- eller kvotmarknad och stöd från EU:s Innovation Fund, säger Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi.

EU:s Innovation Fund  har inledningsvis 1 miljard Euro att fördela som är riktade till investeringar i innovationer inom koldioxidinfångning, förnybar energi, energilagring och energiintensiva industrier. I första omgången fick fonden 314 ansökningar och efter första gallringen i mars i år återstod 70 sökanden. Stockholm Exergi är med anläggningen för bio-CCS i Värtaverket ett av projekten som är kvar och som nu har fått lämna in en mer omfattande ansökan.

Vid årsskiftet 2021/22 förväntas EU:s Innovation Fund meddela vilka projekt som kommer att beviljas ekonomiskt stöd.

Faktaruta: EU Innovation Fund

Innovation Fund är ett initiativ för att minska utsläpp av koldioxid i Europa. Fonden har inledningsvis €1 miljard vikt för investeringar i innovationer inom koldioxidinfångning, förnybar energi, energilagring och energiintensiva industrier. Målet med fonden är att tillgängliggöra €10 miljarder under åren 2020-2030, med löpande möjligheter att söka stöd.

Stöd från EU:s Innovation Fund kan maximalt uppgå till 60 procent av projektets så kallade relevanta kostnader (”Relevant costs”) under tio år.

Webb: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Senast uppdaterad

  • Charlotte Lindevall
  • 2021-06-24