Under 5-6 nätter i vinter genomför Stockholm Exergi flygtermografering av fjärrvärmenätet i kommunerna Stockholm, Lidingö, Nacka, Upplands Väsby, Täby samt Sigtuna. Syftet med flygtermograferingen är att hitta ledningsläckage. Flygningen kräver specifika väderförhållanden såsom minusgrader, snöfritt och klar himmel vilket innebär att beslut om flygning kan komma ske med kort varsel. 

Information 

Information skickas ut till flygledningen på Arlanda vilka är de som ger tillstånd att flyga i luftrummet. Vi informerar även polisbefäl i området samt kontaktar trafikredaktionen som går ut med information i radio. Information publiceras på vår hemsida.

Hur går flygningen till? 

Flygningen sker på cirka 800 meters höjd och i räta linjer med överlappande korridorer på 250 meter, allt för att öka träffsäkerheten. Under flygningen används en känslig och högupplöst värmekamera som registrerar värmepunkter. Tekniken med att termografera ledningsnät med hjälpa av flyg används idag av flera enskilda energibolag. 

Vad händer sen? 

Efter att flygningen är genomförd analyseras data och resultatet av flygningen tillsammans med information från vårat befintliga larmsystem i våra fjärrvärmerör prioriteras insatser på vårat distributionsnät. 

Varför är det viktigt att genomföra att flygningen? 

Ett läckage på en ledning med ett 2 millimeter stort hål läcker under ett år ut varmvatten i en mängd som motsvarar årsbehovet av värme för 27 normalstora lägenheter. För att säkra leverans till kund är det viktigt att vi hittar och reparerar ledningsläckage i ett tidigt stadie så att reparationsarbetet och avbrott för kund blir mindre omfattande. Vi minimerar även utsläpp av vatten i mark vilket reducerar risken för underminerad mark och skador på egendom och tredje man. 

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-12-09