I dag tog Stockholm Exergi emot Nederländernas kung Willem-Alexander och drottning Máxima tillsammans med Sveriges kung Carl Gustaf och drottning Silvia. Besöket på Värtaverket var en del av ett tre dagar långt statsbesök som bland annat fokuserar på grön innovation.

– Det är otroligt inspirerande att vårt bio-CCS-projekt med målet att kunna fånga in och lagra biogen koldioxid är en del av statsbesöket. Det visar att det vi gör är betydelsefullt och att det finns en internationell förväntan på att vi med minusutsläpp ska bidra i klimatomställningen, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Kungahusen fick under besöket en guidad rundvandring i biokraftvärmeverket KVV8. Stockholm Exergis forsknings- och utvecklingschef Fabian Levihn berättade om hur skogsrester från ett hållbart skogsbruk används som bränsle för att producera värme och el. Slutstation för visningen var Stockholm Exergis forskningsanläggning för bio-CCS. Här fick kungaparen se tekniken som kommer att användas till den fullskaliga anläggning som Stockholm Exergi siktar på ska vara klar 2026. Anläggningen kommer att fånga in 800 000 ton koldioxid varje år, det är mer än vad Stockholms samlade vägtrafik släpper ut.

– För att vi ska klara Parisavtalets mål måste omställningen gå snabbare. Sverige kan genom att bland annat utveckla teknik som bio-CCS spela en viktig roll som föregångsland. Statsbesökets intresse för grön innovation visar klimatfrågans internationella spännvidd och betydelsen av lösningar som sträcker sig över nationsgränserna, säger Anders Egelrud.

Läs mer om bio-CCS: Stockholm Exergi skapar minusutsläpp – Stockholm Exergi
Läs mer om statsbesöket: Statsbesök från Nederländerna | Kungahuset

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2022-10-12