Björn Mollstedt är sedan april i år ny chef för återvinning på Stockholm Exergi. Han kommer senast från Vattenfall och efter sin examen i industriell ekonomi på KTH i Stockholm för 15 år sedan har han varit energibranschen trogen. Han gillar att arbeta med energifrågor eftersom de involverar och är viktiga för hela samhället och han har ett särskilt intresse för avfallsbehandling. För hur samhället hanterar sitt avfall säger så mycket, resonerar han.

Sveriges väg där avfallet sorteras och i nästa steg tas om hand och förbränns för att skapa el och värme, så kallad energiåtervinning, är inte på något sätt den gängse vägen i Europa. Där gör fortfarande styrmedel att deponin lever kvar med utsläpp av växthusgaser och outnyttjade resurser som följd.

– Deponiförbudet tas inte på allvar i alla länder, men länderna som styr bort från deponierna blir ändå sakta fler, säger Björn Mollstedt.

I den energikris som råder i Europa just nu med bland annat höga elpriser och brist på olika bränslen öppnas nya möjligheter att exportera tjänsten avfallsbehandling med energiåtervinning, som Stockholm Exergi och andra svenska fjärrvärmeföretag erbjuder. Det är bättre att vi i Sverige gör energi av avfallet än att det ligger outnyttjat på deponi någon annanstans och ger utsläpp av växthusgaser, menar Björn Mollstedt.

– Tack vare vårt fjärrvärmesystem kan vi mycket effektivt tillgodogöra oss värmeenergin ur restavfallet. Dessutom har vi här i Sverige ett uppvärmningsbehov som andra länder saknar, därför är det bra att avfallet behandlas här och att energin blir till nytta. Jag tror att framtidens avfallsbehandling genom energiåtervinning kommer att ske i länder med utbyggd fjärrvärme så att energin kan göra nytta, och det som förbränns kommer vara sådant som inte kan eller bör materialåtervinnas.

En baksida med förbränningen av det sorterade restavfallet är utsläppen av fossil koldioxid. Det är plasten i restavfallet som orsakar det fossila utsläppet och därför är sortering och materialåtervinning av all materialåtervinningsbar plast betydelsefull. Samtidigt tror inte Björn Mollstedt att det är realistiskt att lyckas få bort de fossila koldioxidutsläppen helt.

– I framtiden kommer avfallsbehandlingen med energiåtervinning att ske med koldioxidinfångning för det kommer att finnas avfall som inte kan hanteras på något annat sätt. Att fånga in koldioxiden från energiåtervinningen är väldigt effektivt, eftersom utsläppen är koncentrerade till ett fåtal punktkällor, säger han.

Björn Mollstedt ser framåt att företag som Stockholm Exergi kommer att ha en viktig roll för återvinning – oavsett om det handlar om material- eller energiåtervinning. Centralt är att förhålla sig till avfallstrappan där det översta trappsteget är minimering – att avfallet inte uppstår alls.

– Det är uppåt i trappan som vi ska sträva för att använda jordens resurser på bästa sätt, säger Björn Mollstedt.

Att öka materialåtervinningen jobbar Stockholm Exergi aktivt med. Företaget deltar i flera projekt med andra aktörer, bland annat bostadsföretag, för att öka sorteringen av avfall så att mer går till materialåtervinning. Tillsammans med avfallsföretaget SÖRAB har Stockholm Exergi etablerat en eftersorteringsanläggning i Brista norr om Stockholm. Här sorteras bland annat plast och metall ut för materialåtervinning.

– Trots ökad minimering och materialåtervinning kommer tjänsten avfallsbehandling med energiåtervinning att ha en fortsatt viktig roll i samhället för att ta hand om avfall som inte kan eller bör materialåtervinnas, säger Björn Mollstedt.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-10-02

Kategorier