Vi vill tacka för det stora visade intresse från alla som, deltog i Stockholm Exergis webbinarium ”Hur stort är stödet för negativa utsläpp? – Lagring av grön koldioxid – en förutsättning för att klara klimatmålen” den 11 juni.

Åsa-Britt Karlsson från Klimatpolitiska vägvalsutredningen presenterade delar av utredningen med fokus på bio-CCS. Anders Egelrud från Stockholm Exergi delade resultaten från den sammanställning och analys av remissinstansernas inställning till förslagen i den Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Vår panel med den särskilda utredaren Åsa-Britt Karlsson, statssekreteraren hos Miljö- och Klimatministern Eva Svedlin, riksdagsledamot Helena Antoni och Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingschef hos Stockholm Exergi diskuterade på sammanställningen och vägen framåt.
Som sammanställningen och analysen av remissvaren visar finns det ett stöd för att Sverige ska gå vidare och satsa på att införa avskiljning och permanent lagring av biogen koldioxid genom så kallad bio-CCS i arbetet för att nå Sveriges klimatmål. Det är något som gläder oss på Stockholm Exergi. Vi ser redan nu att tekniken fungerar och ger resultat vid den forskningsanläggning för bio-CCS som vi har i drift sedan december 2019.

Du har möjlighet att ta del av hela den analys och sammanställning av remissvaren som Stockholm Exergi tagit fram och som presenterades vid webbinariet här.

Vill du titta eller dela på webbinariet finns en inspelad version här:

https://youtu.be/swv7gKEp_rg

Om du vill veta mer om Stockholms Exergis arbete med bio-CCS eller har du andra frågor efter webbinariet är du välkommen att ta kontakt med vår marknadsföringschef Charlotte Lindevallcharlotte.lindevall@stockholmexergi.se

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-09-24