Igår höll Stockholm Exergi Holding AB (publ), som ägs till lika delar av Stockholms stad och Fortum, en extra bolagsstämma då de ordinarie styrelseledamöterna Per Langer och Hanna Masala har meddelat sin avgång. Stämman beslutade att de ersätts av Peter Strannegård och Toni Kekkinen från och med 15 september 2020 fram till dess att 2021 års ordinarie årsstämma hålls. Samtliga berörda ledamöter är nominerade av Fortum.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-09-15