Idag höll Stockholm Exergi Holding AB (publ), som ägs till lika delar av Ankhiale och Stockholms stad, en extra bolagsstämma och beslutade att ordinarie styrelseledamot Johanna Strömsten Friberg ersätts av Charlotta Sandving Brändström. Övriga ordinarie styrelsemedlemmar omvaldes.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-01-03