Sverige och Europa brottas med en energikris där höga elpriser är ett av de tydligaste symptomen på ett mycket utmanande läge. Situationen har fört med sig att fler är intresserade av fjärrvärme.

– De tre senaste månaderna har vi på Stockholm Exergi fått lika många offertförfrågningar som under hela förra året och vi kommer snart att uppnå årets mål för nya fjärrvärmekunder, trots att vi har två månader kvar på året. Läget gör att vi tyvärr inte hinner offerera och koppla in nya kunder i den takt vi önskar på grund av den stora tillströmningen, säger Carl Lidholm, försäljningschef på Stockholm Exergi.

Carl Lidholm berättar att de som hör av sig är oroliga för vart energisituationen är på väg och behöver råd i det besvärliga läget. Samtidigt är många pålästa och av dessa har flera uppfattningen att fjärrvärme är tryggt och stabilt sett till leveransen och förutsägbart när det kommer till pris.

– Vi justerar fjärrvärmepriset en gång om året, elpriset ändras varje timme, så det råder inga tvivel om att fjärrvärmen är stabil och förutsägbar jämfört med många andra energilösningar. Vi ser också i den senaste kundmätningen (NKI) att kundernas upplevelse av fjärrvärmen som prisvärd har stärkts, säger Carl Lidholm och lägger till att hur snabbt Stockholm Exergi kan möta den ökade efterfrågan beror på förutsättningarna för den enskilda installationen.

Energikrisen har också fört med sig att kunskaperna om energi bland Stockholm Exergis kunder har ökat och de har en tydlig vilja att hitta lösningar som möter behoven som krisen har satt fingret på. Intresset för till exempel tjänsten Värmeoptimering där kunden med en digital lösning kan energieffektivisera är mycket stort just nu och Stockholm Exergis energiexperter vittnar om att fler kunder är noggrannare med sina underhållsplaner idag än tidigare och hör av sig för att få veta mer.

Men fjärrvärmen har inte bara positiva effekter för det enskilda hushållet eller för den enskilde fastighetsägaren, den är också betydelsefull för elsystemet. När fjärrvärme används istället för el till uppvärmning avlastas elsystemet och elen kan användas till annat.

– När det är som kallast i Stockholm är elsystemet hårt ansträngt och det finns risk för elbrist. Inte minst i dessa lägen är fjärrvärmen mycket betydelsefull för att elen ska räcka till, samtidigt kan vi genom kraftvärmen också producera el lokalt. Det har nog aldrig tidigare varit så tydligt som nu med vad fjärrvärmen och kraftvärmen bidrar med för en trygg el- och värmeförsörjning, säger Carl Lidholm.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-10-27

Kategorier