Det händer mycket inom bio-CCS i Sverige just nu. Ett 20-tal svenska fjärrvärmeföretag arbetar med bio-CCS och åtta av dessa har konkreta planer på att inom några år bygga en bio-CCS-anläggning, Det berättar Lina Enskog Broman, ansvarig för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen.

– Bio-CCS har en stor betydelse för energibranschen för här finns en möjlighet att bidra till att Sveriges nationella klimatmål uppnås. Här finns också en möjlighet att bidra till att kunder uppnår sina klimatmål och man har också som energiföretag möjlighet att hitta en ny affär i sin fjärrvärmeverksamhet, som är väldigt positiv för klimatet.

Lina Enskog Broman ser en stor potential för bio-CCS i Sverige. Det beror inte minst på att fjärrvärmen i Sverige i hög grad baseras på biobränslen och att det härtill finns en stor skogsindustri med punktutsläpp – det ger goda förutsättningar att fånga in biogen koldioxid.

Vad behövs för att en svensk bio-CCS-industri ska komma på plats?

– Nu när vi har den här höga aktiviteten och ett stort engagemang är det viktigt att vi får ett regelverk på plats som tydligt visar vilken väg man ska gå framåt, att det svenska driftstödet kommer på plats och att EU godkänner det enligt sina statsstödsregler. Så det behövs en hög aktivitet från våra politiker och beslutsfattare, säger Lina Enskog Broman.

Men energibranschen arbetar inte bara med bio-CCS och skapandet av minusutsläpp. Även inom avfalls-CCS där koldioxiden från fossilt avfall som plast ska fångas in och lagras pågår just nu flera initiativ i branschen och också några inom CCU där det handlar om att använda koldioxid ihop med vätgas för att producera bränsle, berättar Lina Enskog Broman.

– Det händer väldigt mycket nu i fjärrvärmebranschen kopplat till CCS-frågan och det går snabbt, säger Lina Enskog Broman.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-06-01

Kategorier