Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av Alexandra Grimfors, Fredrik Adolfsson, Rikard Hjort Warlenius samt Petra Engman, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om omval av Jonas Abrahamsson, Irina Frolova, Carlo Maddalena och Charlotta Sandving Brändström, samtliga nominerade av Ankhiale.

Val av revisor

Deloitte AB valdes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 603 750 kronor för hela styrelsen.

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 850 miljoner kronor. Övriga medel, 3 359 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2022-04-22