Igår höll Stockholm Exergi, som ägs till lika delar av Stockholms stad och Fortum, sin ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av Alexandra Grimfors, Fredrik Adolfsson, Rikard Warlenius samt Petra Engman, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om omval av Ola Hökstrand, Toni Kekkinen, Peter Strannegård och Andreas Tiedtke, samtliga nominerade av Fortum.

Val av revisor

Deloitte AB valdes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 297 500 kronor för hela styrelsen.

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 850 miljoner kronor. Övriga medel, 3 859 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-04-22