Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Igår höll Stockholm Exergi, som ägs till lika delar av Stockholms stad och Fortum, sin ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av Alexandra Grimfors, Fredrik Adolfsson, Rikard Warlenius samt Petra Engman, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om omval av Ola Hökstrand, Toni Kekkinen, Peter Strannegård och Andreas Tiedtke, samtliga nominerade av Fortum.

Val av revisor

Deloitte AB valdes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 297 500 kronor för hela styrelsen.

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 850 miljoner kronor. Övriga medel, 3 859 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-04-22