Stockholm Exergis vd Anders Egelrud skriver i års- och hållbarhetsredovisningens vd-ord att 2022 kommer vi att komma ihåg som det år då Ryssland invaderar Ukraina. Ett anfallskrig som har skapat ett enormt humanitärt lidande och försatt miljontals människor på flykt. Ett krig som också har försatt Europa i ett utmanade läge geopolitiskt och också energimässigt. Samtidigt har det ytterligare bekräftat att ett beroende av fossil energi inte är en framtid.

För Stockholm Exergi har det geopolitiska och ekonomiska läget med hög inflation påverkat verksamheten. Vi har sett kraftigt stigande priser på flertalet av våra insatsvaror såsom bränsle, drift och underhållsmaterial och ett mycket varierande elpris med tidvis extremt höga nivåer. Vi har också under vissa perioder haft risk för brist på eleffekt i Sverige, något som bland annat har lett till stort fokus på vad lokalt producerad kraftvärme och fjärrvärme kan bidra med, här och nu.

– Stockholm Exergi har ett händelserikt år bakom sig i ett geopolitiskt och ekonomiskt svårt läge. Verksamheten har ännu ett år kunnat visa på en stabilitet och förmåga att parera för stora svängningar. Nu blickar vi framåt och fortsätter resan för att bli Europas ledande koldioxidinfångare redan 2026, skriver Anders Egelrud.

Nyckeltal januari-december 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 7 996 MSEK (7 294).

• Försäljningen uppgick till 9 276 GWh (9 609) varav 7 782 GWh (8 309) utgjordes av värme.

• Rörelseresultatet för året uppgick till 1 412 MSEK (1 424).

• Resultat efter skatt uppgick till 948 MSEK (970).

Läs års- och hållbarhetsredovisningen här.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-03-24