Bio-CCS och möjligheterna som minusutsläpp ger för att nå klimatmålen stod på agendan idag när Stockholm Exergi tog emot EU:s ständiga representation i form av Coreper II och Anticigruppen. Besöket är en del av Sveriges EU-ordförandeskap och Lars Danielsson, ambassadör och chef för Sveriges EU-representation, stod som värd för besöket (bilden ovan).

Bland hundratalet besökare på Värtaverket återfanns en rad ambassadörer från bland annat länderna Italien, Tyskland, Spanien och Tjeckien.

– Det är väldigt roligt och också betydelsefullt för oss på Stockholm Exergi att få vara en del av EU-ordförandeskapet på det här sättet. Vi kan med vår verksamhet visa på den konkreta utvecklingen som behövs för att Europa ska lyckas med den gröna omställningen, säger Joakim Cejie, ansvarig för samhällskontakter på Stockholm Exergi.

Stockholm Exergis Fabian Levihn, FOU-chef, och Erik Rylander, affärsområdeschef för kolsänkor, lyfte i sina presentationer bland annat fram hur FN:s IPCC-rapporter visar betydelsen av minusutsläpp för att nå 1,5-gradersmålet och hur viktigt det är att handeln med minusutsläpp kommer igång för att bio-CCS ska kunna etableras på bred front.

– EU:s utveckling av den inre marknaden är av betydelse för hur marknaden för minusutsläpp ska växa fram. Handel med utsläppsminskningar – reduction – har vi idag, ett naturligt nästa steg är en marknad för minusutsläpp – removals. Både reduction och removals behövs för att vi ska nå klimatmålen, säger Joakim Cejie.

 

 

 

 

 

Kort om Coreper II och Anticigruppen

Coreper II består av EU-ländernas ständiga representanter och deras uppdrag är att förbereda arbetet i fyra rådskonstellationer: Ekonomiska och finansiella frågor, utrikesfrågor, allmänna frågor samt rättsliga och inrikesfrågor. Arbetet i Coreper II förbereds av Anticigruppen. Coreper är rådets viktigaste förberedande organ. Alla frågor som ska tas upp på rådets dagordning, utom vissa jordbruksfrågor, måste först behandlas av Coreper, om inte rådet beslutar något annat.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-06-02

Kategorier