I den här grafen kan du se en jämförelse av totalkostnaden för ett flerbostadshus med en årlig energianvändning på 500 MWh, vilket motsvarar runt 50 lägenheter. Huset i den vänstra stapeln använder bergvärme, med elspets, där elspetsen normalt används de riktigt kalla dagarna. Huset i den högra stapeln använder vår fjärrvärme, med prisavtalet Fjärrvärme Trygg som var det vanligaste avtalet under år 2017.

När vi har beräknat kostnaderna har vi tagit hänsyn till räntor, installationskostnader, fjärrvärmepriser, elpriser och nätavgifter och dessutom verkningsgrad, energitäckningsgrad samt drift- och underhållskostnader. Längst ner på sidan ser du våra antaganden.

Som du ser är det i princip ingen kostnadsskillnad mellan bergvärme och fjärrvärme.

Här ser du våra antaganden

Typ av anläggningAvskrivningstidInvesteringDrift- och underhållskostnadVerkningsgrad
Bergvärmepump18 år1 546 358 kr3% av investeringen3,2
Fjärrvärmecentral20 år203 000 kr1% av investeringen0,99
Elpanna18 år120 274 kr3% av investeringen0,97
KalkylräntaRörliga elpriserNätavgiftFjärrvärmepriserEnergitäckning bergvärmepump
1,69%609 kr/MWh (oviktat medelvärde för kraft, elskatt, elcertifikat och handelsmarginal)Effektabonnemang L0,4L eller L0,4S (fastighetsel exkluderas)2017 års priser88%