I den här grafen kan du se en jämförelse av 2019 års totalkostnad för ett flerbostadshus med en årlig energianvändning på 500 MWh, vilket motsvarar runt 50 lägenheter. Huset i den vänstra stapeln använder bergvärme, med elspets, där elspetsen normalt används de riktigt kalla dagarna. Huset i den högra stapeln använder vår fjärrvärme, med prisavtalet Fjärrvärme Bas som är vår normalprislista.

När vi har beräknat kostnaderna har vi tagit hänsyn till räntor, investering, fjärrvärmepriser, elpriser och nätavgifter och dessutom verkningsgrad, energitäckningsgrad samt drift- och underhållskostnader. Längst ner på sidan ser du våra antaganden.

Som du ser är det i princip ingen kostnadsskillnad mellan bergvärme och fjärrvärme.

Här ser du våra antaganden

Typ av anläggningAvskrivningstidInvestering (exkl. moms)Drift- och underhållskostnadVerkningsgrad
Bergvärmepump20 år1 738 000 kr2,5 % av investeringen3,32
Fjärrvärmecentral20 år229 000 kr1,3 % av investeringen0,99
Elpanna20 år84 000 kr2,5 % av investeringen0,99
KalkylräntaRörliga elpriser (exkl elnät)NätavgiftFjärrvärmepriserEnergitäckning bergvärmepump
1,9%833 kr/MWh (exkl. moms)Effektabonnemang L0,4L 2019 års priser88%