Swedacs föreskrifter ska säkerställa att värmeenergimätare ger noggranna och pålitliga mätvärden så att betalningen för den uppmätta energin blir korrekt. Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Byte av mätutrustning för fjärrvärme/fjärrkyla

Stockholm Exergi följer Swedacs föreskrivna krav för värmeenergimätare:

Nedplockade mätare provas och revideras hos ett ackrediterat laboratorium som är godkänt av Swedac.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?