Byte av mätutrustning för fjärrvärme/fjärrkyla

Stockholm Exergi följer Swedacs föreskrivna krav för värmeenergimätare:

Nedplockade mätare provas och revideras hos ett ackrediterat laboratorium som är godkänt av Swedac.