Förändringarna i elsystemet är stora och marginalerna krymper. Frågan om det alltid kommer att finnas tillräckligt med el till alla stockholmare som vill ha den just där och då blir alltmer relevant. Det är framförallt när kylan slår till och håller i sig under en längre period samtidigt som landets elproduktion och elnätens överföringskapacitet inte svarar upp mot behovet som vi kan se risken för effektbrist under kortare perioder. Vi talar i dessa lägen om höga toppar av elbehov och en knäckfråga är: Hur ska vi lyckas kapa topparna?

Ett alternativ kan vara flexibel elanvändning. Det går helt enkelt ut på att vissa elanvändare avstår från att använda el under de högsta topparna och får betalt för det. Topparna kapas och elförsörjningen kan räddas. Lösningen har diskuterats och utretts under flera år och nu är vi här i Stockholm faktiskt framme vid att testa det i skarpt läge. SthlmFlex heter den nya marknadsplatsen som nu är inne på sin andra vinter som pilotprojekt. Nätägarna Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall ligger bakom SthlmFlex och deras drivkraft är att få loss kapacitet i sina nät när den där toppen av elbehov infinner sig. På marknadsplatsen möter nätägarna aktörer som kan erbjuda att avstå från elanvändning så att det frigörs utrymme i elnäten, med andra ord nätkapacitet.

Vi på Stockholm Exergi är en av aktörerna som hittills har deltagit på SthlmFlex och en viktig drivkraft för oss är att vara med och bidra till att Stockholm kan förses med den el som staden behöver. Inför vintern 2021-2022 har vi tecknat avtal om att tillgängliggöra förbrukningsflexibilitet som kan aktiveras på SthlmFlex. Vi garanterar med andra ord att vi kan minska vår elförbrukning om behovet skulle uppstå.

Vi som fjärrvärmeföretag med produktion av el och värme samt förbrukning av el, har väldigt bra förutsättningar att kunna erbjuda flexibilitet på en marknad som SthlmFlex. Jag brukar säga att vi har ett flexibelt system med flera alternativ möjligheter att kunna bidra till att lösa utmaningar med elförsörjningen i Stockholm. Trögheten i fjärrvärmesystemet i kombination med våra energilager gör att vi kan flytta vår elanvändning från timmar med hög belastning till timmar med låg belastning. Det här kan vi göra utan att leveransen till våra kunder förändras.

Flexibel elanvändning löser inte elförsörjningen i Stockholm i stort och på lång sikt, men jag tror att den kommer att kunna vara betydelsefull för att kapa de högsta topparna. Det är ett innovativt grepp och visar att energisektorn har förmågan att tänka nytt och att vi vågar testa nytt för att hitta lösningar.

Författare

Erik Forsén

Erik är processutvecklare på Stockholm Exergi och arbetar med utveckling av affärer kopplade till elproduktion och elförbrukning, alltid med optimering av hela energisystemet som mål.

Senast uppdaterad

  • 2022-01-18