KVV1, Kraftvärmeverk 1 vid Värtaverket, är en spetsanläggning från 1976 byggd för fossila oljor (även om vi kör den med bioolja – men det återkommer jag till). Att KVV1 har fått mycket uppmärksamhet i medierna på senare tid beror på att den är en av de anläggningstillgångar som ska säkerställa effektbehovet i Stockholm.

Under januari och februari i år har elproduktion från oss och från KVV1 vid flera tillfällen behövts för att förse Stockholm med tillräckligt med el. Läs till exempel vad Ellevio skriver om att Lokal elproduktion räddade Stockholmsvintern.

Men för bara ett par år sedan stod vi inför beslutet att låta KVV1 gå i pension. Det var en stor och drygt 40 år gammal anläggning som inte längre behövdes för att säkra värmen åt stockholmarna. Kalkylen såg ganska enkel ut, om det inte hade varit för just risken att Stockholm skulle drabbas av elbrist.

År 2019 bad därför Ellevio Stockholm Exergi att garantera 320 Megawatt förnybar eleffekt i Stockholm under de närmsta tolv åren vilket kräver tillgång till omfattande och tillförlitlig elproduktion. Just nu pågår därför renoveringsprojekt i flera anläggningar som annars hade lagts ner, inklusive KVV1.

I projektet för att livstidsförlänga KVV1 har vi nyligen genomfört en serie prestandaprover. Ellinor Myrén är driftledare för Värtaverkets oljeblock och jag har därför tagit hjälp av henne för att kunna berätta om det som sker med KVV1 nu och framöver.

Hur är det att köra KVV1 idag?

Ellinor: När vi körde anläggningen senast körde vi 190 Megawatt el och 336 Megawatt värme. Det är fantastiskt att det är möjligt med bara en operatör och en tekniker, speciellt då den inte har något modernt styrsystem utan vi kör den från en styrpulpet.
Vi håller anläggningen redo så att vi kan starta den inom 24 timmar och det fungerar bra, men det är klart att det finns en del utmaningar. Det finns ganska lite automatisering jämfört med en modern anläggning, så det går inte att reglera upp och ner lika snabbt som till exempel KVV8.

Anläggningen körs redan idag på bioolja och det fungerar, men eftersom den inte är byggd för det från början och bioolja är mycket korrosivt så är det inte en långsiktigt hållbar lösning. Renoveringsprojektet ska förutom att konvertera pannan till förnybar bioolja även byta ut anläggningens styrsystem och sänka utsläppen av NOx (kvävedioxid).

Vad blir annorlunda framöver i och med att anläggningen ingår i effektgarantin?

Ellinor: Det härliga med spetsanläggningar är adrenalinet när det sker mycket på samma gång, oftast när det är kallt på vintern. Sedan vår och sommar brukar det finnas gott om tid att justera och laga. Men det är annorlunda nu när vi ska vara driftklara året runt.
Normalt kör vi ju bara KVV1 när det är riktigt kallt och behöver värme, men blir vi avropade på sommaren för effektgarantin så planerar vi för ren eldrift.

Tack Ellinor!

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2021-03-19