Vi på Stockholm Exergi har siktet inställt på att med bio-CCS, fånga in och lagra koldioxid storskaligt från vårt biokraftvärmeverk i Värtan. Mina kollegor och jag jobbar intensivt i vår forskningsanläggning där vi förbättrar tekniken och jobbar oss ner i minsta detalj för att skapa den metod som är den bästa för storskalig koldioxidavskiljning. Målet, att ta bort 800 000 ton koldioxid från atmosfären varje år. Min kollega Erik Dahlén berättade nyligen om arbetet här på bloggen. Utvecklingen vi driver här på Stockholm Exergi gör det roligt att gå till jobbet varje dag

Men frågan är större än att bara få rätt teknik på plats, det handlar till stor del om politik och ekonomi. Vad vill politiken och hur ska affärsmodellerna se ut? I grunden handlar det om den stora nyttan med bio-CCS och negativa utsläpp – och den är tveklös.

Professor Myles Allen är en av dem som bäst vet hur det ligger till. Han är chef för enheten för dynamisk klimatanalys vid Oxford-universitetet och en av huvudförfattarna till flera av FN:s klimatrapporter. Nyligen deltog vi på ett internationellt Eurocities-webbinarium där Stockholm och Amsterdam stod som värdar. Eurocities är ett spännande nätverk som sammanför 190 europeiska städer från 39 länder för att inspirera varandra till utveckling. En av deras frågor är såklart klimatfrågan.

Myles Allen inledde webbinariet och var tydlig med att bio-CCS spelar en avgörande roll för att nå klimatmålen under Parisavtalet. Anledningen är enkel, det är bråttom och vi måste hela vägen ner till netto-nollutsläpp. Han betonade att det inte finns någon konflikt mellan att sluta med fossila bränslen och att fånga in koldioxid, vi måste nämligen göra både och. Det här är också en av mina käpphästar som jag passade på att lyfta i min dragning under konferensen. Det centrala för att stoppa den globala uppvärmningen och klara Parismålet är att sluta med fossila bränslen. Men det finns även sådana utsläpp som är nästan omöjliga att eliminera, till exempel att det frigörs kväveoxider när åkermark plöjs.

Därför krävs bio-CCS, för vi kommer aldrig att komma åt de här utsläppen och andra där vi saknar tekniska och ekonomiskt försvarbara alternativ. Pumpar man upp olja och sedan fångar och lagrar utsläppen kan man ju bara nolla sina egna utsläpp, inte motverka andra sektorers utsläpp. Myles Allen poängterade faktumet att cirka 75 procent av alla fossila utsläpp är billigare att fasa ut än att kompensera genom koldioxidinfångning, men den sista fjärdedelen börjar bli så dyr att det kan vara billigare att fånga in den. Många rapporter visar på liknande slutsatser och även i Sverige kan uppåt 20% av utsläppen av växthusgaser behöva motverkas genom negativa utsläpp.

Myles Allen lyfte under webbinariet fram förslaget med en form av globalt producentansvar liknande det för tillverkare av hemelektronik. Jag tycker det är spännande och kan vara en väg framåt. För om den som tillverkar en produkt är skyldig att fånga in utsläppen så skulle vi få en marknad för dem som har möjlighet att skapa negativa utsläpp till en rimlig kostnad.

Något av det häftigaste, enligt mig, är att potentialen för att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS i Sverige är så mycket större än det egna behovet vi har. Vi skulle kunna exportera 20-27 miljoner ton negativa utsläpp årligen. Vinsten för Sverige är ökad export av en tjänst som verkligen behövs i klimatomställningen – negativa utsläpp. Andra länder som köper negativa utsläpp skulle då minska kostnaden för sin klimatomställning, och framförallt få ett sätt att hantera de utsläpp de inte kommer bort ifrån.

För att lyckas få bio-CCS på plats är den här formen av webbinarium mycket betydelsefulla tror jag. Här möts politiken, näringslivet och forskningen. Bilden av nyttan blir gemensam och det blir tydligt för dem som deltar vad de kan bidra med. Både Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr och Stockholm Exergis vd Anders Egelrud höll anföranden och Stockholm är redan idag en inspirationskälla för andra städer. Och tanken på att här i huvudstaden kunna få inviga den storskaliga anläggningen för bio-CCS inom några år är fantastisk. Det skulle verkligen sätta Stockholm på kartan i klimatfrågan, men framför allt skulle det vara ett viktigt steg för att begränsa global uppvärmning.

Se hela webbinariet här:

https://youtu.be/F6FwgkmwhzE

 

Författare

Fabian Levihn

Doktor i industriell ekonomi, FoU-chef på Stockholm Exergi och deltidsforskare på KTH. Fabian fokuserar bland annat på att utveckla vår verksamhet inom bio-CCS med mål att etablera en fullskalig anläggning.

Senast uppdaterad

  • 2021-05-07