Snart ett år efter att Fortum meddelade att de ville se över sitt ägande i Stockholm Exergi berättade förra onsdagen Fortum och konsortiet bestående av svenska Alecta, nederländska APG, finska Keva, nederländska PGGM och franska AXA att de är överens: Fortums hälftendel av Stockholm Exergi köps av konsortiet. Men innan det är klart måste myndigheterna i EU och Sverige ha bedömt affären samt att vår andra hälftenägare, Stockholms stad, ska ha sagt sitt och beslutat om de ska nyttja sin hembudsrätt. Processen kommer att genomföras under hösten och det är först efter det som vi har det definitiva beskedet. Men Fortum har alltså redan tagit ställning och det har också konsortiet gjort – de är överens och vill ro affären i hamn.

Om det blir så är det mycket positivt, jag menar att det är helt rätt ägare för oss med såväl ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande som ett tydligt hållbarhetsfokus. Det är precis de fundament ett energibolag som Stockholm Exergi behöver. Deras ambition att kliva in och ta vid där Fortum nu avslutar efter flera år av aktivt och modigt ägande med många avgörande beslut stärker vår resa framåt. Jag tänker inte minst på vår offensiva strategi att vi ska vara klimatpositiva 2025, det målet är konsortiet tillsammans med Stockholms stad mycket tydliga i att vi ska nå. Ett klimatpositivt Stockholm Exergi ger möjlighet att skapa världens första klimatpositiva huvudstad – det kommer vi att fortsätta jobba mot även efter ägarförändringen.

Vi ligger långt fram i vår omställning och har sedan vi lanserade varumärket Stockholm Exergi 2018 avancerat kraftfullt för att forma den identitet som ska hålla för framtiden. Varumärket kommer att fortsätta vara vår kärna och vad vi står för och vart vi vill får ny energi av ett nytt ägarskap. Jag ser fram emot att vår kompetenta organisation tar vara på den energin!

Anders Egelrud

 

 

Författare

Anders Egelrud

Anders är vd för Stockholm Exergi.

Senast uppdaterad

  • 2021-07-09