Att få bryta av vardagen med lite festligheter är aldrig fel, det gjorde vi på Stockholm Exergi i fredags. Det var dagen då vi som bolag signerade avtalet med EU som betyder att deras innovationsfond stödjer vårt bio-CCS-projekt med hela 180 miljoner euro. En mycket betydelsefull milstolpe för oss, en händelse som verkligen är värd sin festlighet och högtidliga inramning.

Vi bjöd EU-tjänstemän, lokalpolitiker och våra ägare på lunch och rundvandring på Värtaverket och vi arrangerade tillsammans med EU-kommissionen och stålproducenten HYBRIT en signeringsceremoni där vi skrev under avtalet med EU. Dagen innehöll för mig och för oss som bolag flera viktiga möten och samtal där vi bland andra träffade Frans Timmermans, vice ordförande för EU-kommissionen, Patrik Kolar, chef inom CINEA, och Christian Holzleitner, chef för EU:s generaldirektoratet för klimatåtgärder. De pekar samtliga på hur viktigt vårt projekt är för att nå klimatmålen och deras engagemang ger oss en otrolig vilja att lyckas.

Att stanna upp och fira avklarade deletapper som vi unnade oss i fredags är betydelsefullt och puttar in positiv energi i projektet. Vi fortsätter vårt noggranna och målmedvetna arbete mot att kunna fatta det avgörande investeringsbeslutet för att bygga en storskalig anläggning för bio-CCS. Det finns inga genvägar dit och det återstår en tuff resa för att vi ska ta oss ända in i mål. Vi behöver fortsätta värdera projektets framdrift i minsta detalj för att bland annat hålla nere kostnaderna utan att tumma på vare sig kvalitet eller effektivitet och samtidigt ska vi hitta finansieringen. Vi lämnar inget åt slumpen. EU-stödet är en viktig del av finansieringen, det statliga driftstödet är den andra delen och den tredje delen är marknaden för negativa utsläpp som ännu inte finns på plats men som kommer att vara avgörande.

EU:s erkännande av projektet är mycket betydelsefullt för vår finansiering, deras granskning är ett kvitto på projektets kvalitet och det spelar stor roll för dem som överväger att köpa negativa utsläpp av Stockholm Exergi. EU:s erkännande ökar också förväntningarna på oss, det vi gör ska få andra att göra samma resa. Potentialen i bio-CCS är stor och kommer att få betydelse för klimatmålen – såväl i Sverige som i övriga världen – och samtidigt har vi chansen att skapa en ny svensk exportindustri.

Att känna dessa förväntningar från EU ökar pressen på oss som bolag. Jag gillar pressen, den höjer vår motivation. Vi behöver som bolag kraftsamla för att utveckla vår affärsmodell som framöver kommer att handla om att värma upp fastigheter, säkra elförsörjning och bidra till att Sverige och Europa ska kunna nå sina klimatmål.

Jag ser fram emot dagen då vi fattar vårt investeringsbeslut för den fullskaliga bio-CCS-anläggningen. Det är en enorm utmaning att få till finansieringen som krävs för det beslutet och vi behöver bland annat bevaka omvärldsutvecklingen noga. Vi följer med oro och fasa kriget i Ukraina och dess hemska konsekvenser. Kriget kommer att påverka mer än vad vi idag fullt ut kan bedöma, även förutsättningarna för vårt projekt. Men vi jobbar med tydlig målinriktning för att nå ända fram och när vi väl gör det, då ska vi stanna upp och vara extremt stolta över vårt arbete. Sen sätter vi spaden i marken.

Författare

Anders Egelrud

Anders är vd för Stockholm Exergi.

Senast uppdaterad

  • 2022-04-06