Stockholm Exergi välkomnar regeringens tydliga stöd för att satsa på infångning, avskiljning och lagring av biogen koldioxid genom bio-CCS. Att få ett system på plats, så snart som möjligt, så att man redan 2022 kan genomföra en första omgång av omvänd auktion kan leda till att Sverige tar stora kliv mot det övergripande målet om nettonollutsläpp. Det är viktigt att beslutet kommer på plats och att Energimyndigheten som får ansvar för genomförandet håller ett högt tempo i implementeringen.

Det är positivt att regeringen lyssnat till såväl den Klimatpolitiska vägvalsutredningen som till de höga klimatambitioner som många företag, som kan dra nytta av bio-CCS, har. Stockholm Exergi har som mål att vara klimatpositiva 2025, och vi är redan igång med en forskningsanläggning för infångning av biogen koldioxid genom bio-CCS. I en storskalig anläggning kan Stockholm Exergi fånga in 800 000 ton koldioxid om året.

Stockholm Exergi välkomnar även att regeringen i budgetpropositionen lyfter fram vikten av hållbara städer och en omställning till en cirkulär ekonomi. Fjärrvärme spelar en viktig roll för att skapa hållbara städer och vi hade önskat fler konkreta förslag från regeringen om hur fjärrvärmens konkurrenskraft ska stärkas.

Författare

Fabian Levihn

Doktor i industriell ekonomi, FoU-chef på Stockholm Exergi och deltidsforskare på KTH. Fabian fokuserar bland annat på att utveckla vår verksamhet inom bio-CCS med mål att etablera en fullskalig anläggning.

Senast uppdaterad

  • 2021-01-13