Nu händer det mycket hos oss på Värtaverket. Vår forskningsanläggning för bio-CCS har varit under om- och utbyggnad ett tag men nu håller vi på att montera alla delar på plats. Den här veckan har vi rest upp nya och rejält högre kolonner för avskiljning. Det är en av de största skillnaderna som syns utanpå anläggningen, men vi har såklart också uppdaterat och förfinat tekniken på insidan. Nytt i anläggningen är bland annat onlineinstrument. Vi kommer att kunna följa processen med flera mätpunkter och mäta nya parametrar som vi inte mätt tidigare t.ex för densitet, pH och konduktivitet. Dessutom har vi ny laboratorieutrustning för brytningsindex och bättre titreringar.

Den ombyggda anläggningen kommer att förse vårt modellerings- och simuleringsarbete med minst åtta gånger högre mätnoggrannhet så vi ser fram emot detaljerade resultat under våren.
I april kommer vi att utföra evalueringstester av de data som vi fått av de företag som ska leverera den fullskaliga bio-CCS-anläggning som vi planerar för i anslutning till KVV8.

Energiförlusterna är redan små, under 2%. Men ett av målen med de förfinade mätningarna är att ytterligare justera tekniken för att minska energiåtgången i processen ännu mer. Tillsammans med KTH kommer vi också att vidareutveckla den absorberande vätska, som i grunden består av vatten och kaliumkarbonat, som vi använder i avskiljningsprocessen.

Trots att vi fortsätter att testa olika driftfall i vår forskningsanläggning så är det viktigt att poängtera att tekniken är mogen. Och den är beprövad. Det finns över 1000 installationer i världen. Vi på Stockholm Exergi är däremot först i världen med att applicera CCS-teknik på en biobränsleeldad anläggning, så som vi gör i Värtan.

Målsättningen är fortsatt att ha en fullskalig anläggning, med kapacitet att avskilja 800 000 ton CO2 årligen, i drift under 2025.

Författare

Erik Dahlén

Erik driver flera av Stockholm Exergis strategiska FoU-projekt och utvecklar smarta sätt att öka effektivitet och cirkularitet i våra anläggningar, t.ex. bio-CCS och återvinning av viktiga näringsämnen ur aska.

Senast uppdaterad

  • 2021-05-05