FN:s första miljökonferens anordnades i Stockholm i juni 1972. Nu 50 år senare, den 2–3 juni 2022, arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige åter igen står som värd. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

I samband med konferensen anordnade Stockholms stad toppmötet Cities Stockholm +50 High Level Forum. Där internationella borgmästare, experter och företagsledare bjöds in för att avhandla städernas ökande klimatpåverkan. Mötet fokuserade på utsläpp i bygg- och matsektorn, hållbar stadsplanering samt medborgarengagemang och teknologiska lösningar.

På programmet stod också ett besök hos oss på Stockholm Exergi. Där fick ett 40-tal besökare lyssna på vår vd Anders Egelrud berätta om fjärrvärmesystemet i Stockholm, hur stadsplanering kan anpassas till den och hur vi på Stockholm Exergi genom åren producerat el och värme till stockholmarna på ett allt mer energieffektivt och klimatsmart sätt. Han berättade också om nästa steg, hur vi genom våra planer på att bygga en storskalig bio-CCS-anläggning vid Värtan kan gå från minskade koldioxidutsläpp till minusutsläpp.

Bland besökarna märktes borgmästarna från bland annat Helsingfors, Rio de Janeiro och Hamburg samt representanter från FN och WWF. På plats var också den engelska artisten Ellie Goulding, som är goodwill-ambassadör för FN:s miljöprogram (UNEP).

Besökarna bjöds sen på en rundtur av vårt moderna biokraftvärmeverk KVV8 och den forskningsanläggning för koldioxidavskiljning med bio-CCS som är ansluten till den. Bio-CCS har pekats ut som en betydelsefull teknik för att nå minusutsläpp enligt både EU och FN:s klimatpanel IPCC.

Vi märker av att intresset för minusutsläpp ökar, att allt fler vill besöka oss och få veta mer om bio-CSS och vår planerade nya anläggning. Allt fler förstår att koldioxidinfångning är ett nödvändigt komplement till utsläppsminskande insatser som energieffektivisering och minskad användning av fossil energi. Bara anläggningen i Värtan kommer kunna avskilja 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut årligen. Det är glädjande att många fått upp ögonen för en teknik som redan inom några år kan fånga in stora mängder koldioxid – och göra skillnad på riktigt.

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2022-06-07