COP27 är slut och vi från Stockholm Exergi är tillbaka på hemmaplan sedan i förra veckan. När man summerar mötet är min åsikt att ambitionerna är för lågt ställda. Många företag pratar om att reducera sina utsläpp och i bästa fall ta bort sina fossila utsläpp, men få tänker på sin tidigare utsläppsskuld.

Stockholm Exergi och vårt projekt Beccs Stockholm känner väldigt många till. Det finns ett enormt intresse för bolaget och projektet, men vi ser gärna att intresset ökar ännu mer. Och varför är det viktigt att sprida kunskapen om oss och projektet? Finns det inte en risk att vi slutar som en besöksverksamhet utan att någon av de regulatoriska förändringarna som behövs för att bio-CCS ska komma på plats inte genomförs? Självklart finns en sådan risk, men samtidigt gäller det att synas och bli kända för det vi gör samtidigt som vi vill förklara för beslutsfattare hur vi kan hjälpa dem att nå Sveriges klimatmål, hur kan vi bidra till att en ny industri växer fram och hur kan skatteintäkter säkras och växa? Är det många som förstår är det också lättare att få till nödvändiga förändringar.

Måste man då åka till andra sidan jordklotet för att träffa politiker och intressenter? Det är en relevant fråga. Det är lite som Almedalen, COP27 är en samlingsplats för många av de viktigaste beslutsfattarna. Möten som kan ta månader att få till hemmavid kan ske på en minut på COP27 eller Almedalen. COP27 och Almedalen handlar om att påverka men lika mycket att synas och bli kända för det vi gör.

Att det vi gör är känt och utfallet av de möten som vi hade i Egypten tar vi med hem till vårt fortsatt fokuserade arbete för att få den fullskaliga bio-CCS-anläggningen på plats. Att komma till det yttersta klimatsammanhanget – som COP27 är – och inse att det finns en förväntan på oss att bidra stärker oss i att jobba vidare för att nå vårt mål.  När COP28 tar vid nästa år är vi där och hoppas bland annat att kunna berätta om en rad regulatoriska förändringar som har skett och som banar väg för Sveriges nya industri – den som producerar minusutsläpp.

Joakim Cejie
Head of Public Affairs

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2022-11-21