Bildtext: Hamza Gasri, Drifttekniker på Stockholm Exergi

Hållbarhet kan vara ekonomisk, miljömässig och social. På Stockholm Exergi har man alltid strävat efter att bli klimatneutrala och minska fjärrvärmens miljöpåverkan. Men ambitionen att värma Stockholm går långt bortom stadens värmeburna element. Sedan 2017 driver Stockholm Exergi bland annat initiativet Uppvärmningsjobb, som syftar till att hjälpa unga stockholmare in på arbetsmarknaden.

MINNS DU DIN första dag på jobbet? Den har visat sig vara viktigare än vad vi kanske tidigare trott. Städer med låg ungdomsarbetslöshet mår nämligen i regel bättre på en rad olika punkter, och för ungdomarna själva påverkar det första jobbet resten av livet. Forskning visar på tydliga samband mellan ungdomsarbetslöshet och psykisk ohälsa såsom stress, oro och depression. Att inte jobba stukar självförtroendet, som på sikt kan bli svårt att laga. Sedan 2000 har ungdomsarbetslösheten stannat på relativt höga nivåer. Ett tecken på att den inte är kopplad till hög- eller lågkonjunktur utan strukturer i vårt samhälle. Arbetsgivarna ställer allt högre krav på erfarenhet och utbildning och turordningsregler gör att unga blir de som får gå först om det blir sämre tider.

Med en kärnprodukt som fjärrvärmen, som stockholmarna själva möjliggör och bidrar till, är det för Stockholm Exergi en självklarhet att hitta fler sätt att ge tillbaka. Uppvärmningsjobb, ett initiativ som startades 2017, är ett av flera initiativ för att göra just det. Syftet är att hjälpa unga in på arbetsmarknaden genom att hjälpa dem med den där första raden på CV:t och ge referenser att ta med sig in i ett framtida arbetsliv. Initiativet är en del av ett långsiktigt samarbete med Stockholms stad och Stockholm Exergi hoppas kunna bana väg för andra företag att göra samma sak.

Uppvärmningsjobbet innebär en sex månader lång visstidsanställning. Fyra dagar i veckan är Uppvärmningsjobbarna hos Stockholm Exergi i sina olika roller, och den femte dagen får de tillsammans med sin jobbcoach möjlighet att ägna sig åt personlig utveckling, studier och förberedelse för tiden efter Stockholm Exergi och deras nästa steg i arbetslivet. Jobbcoachen tilldelas ungdomarna redan innan tiden på Exergi, eftersom de är inskrivna på jobbtorget. Utöver denne får de dessutom en, och ofta två handledare på företaget.

Uppvärmningsjobben utannonseras via Jobbtorget två gånger om året, under våren och hösten, och är till för stockholmare mellan 18 och 29. Stockholms stads ungdomsanställningar står för själva urvalet och ser till att den sökandes profil matchar den vi söker. Arbetet samordnas även med arbetsförmedlingen.

Arbetsuppgifterna varierar från att stötta med driftkontroll och tekniskt underhåll till HR, Marknad och administration. Oavsett var uppvärmningsjobbarna hamnar i företaget spelar de en avgörande roll för verksamheten, långt bortom jobbet de faktiskt utför. Ungdomarna bidrar till en varmare företagskultur och en viktig mångfald av nya perspektiv. Samtidigt får de en första rad på sitt CV, och nya kontakter när de går vidare i arbetslivet. Om de nu gör det. Vissa stannar faktiskt kvar. Som Hamza, företagets första Uppvärmningsjobbare, som nu arbetar som drifttekniker på Stockholm Exergi.

Hej Hamza! Kan du inte berätta lite om dig själv? Var du bor, vad du gillar att göra och vem du är som person?

— Jag är 25 år, positiv och framåt. Jag skulle beskriva mig själv som en ambitiös person som gillar att utmana mig själv, både på och utanför jobbet. Jag bor i söderort, i Liseberg i Stockholm och försöker hitta en bra balans mellan psykisk och fysisk hälsa utanför jobbet. Jag läser mycket, gillar att träna och umgås med mina vänner.

Hur hittade du uppvärmningsjobbet på Stockholm Exergi?
— Jag hittade det via en annons på JobbTorget, en sida som hjälper folk att komma in på arbetsmarknaden.

Hur var ansökningsprocessen?
— Inga konstigheter egentligen. Jag skickade in ett personligt brev och mitt CV, och blev sedan kallad till intervju. Jag hade även en coach från JobbTorget som hjälpte mig en del med kontakten med Stockholm Exergi.

Berätta om din första dag på jobbet?
— Den var toppen. Jag trodde att jag skulle vara mer nervös och stressad, men så var det inte alls. Jag kände mig väldigt välkommen och blev visad runt på de olika avdelningarna där jag fick hälsa på mina nya kollegor.

Hur kom det sig att du stannade kvar efter dina sex månader?
— Jag insåg snabbt att det här jobbet var något för mig. När jag började på Högdalenverket visade jag nog att jag var nyfiken och inte rädd för att bli lite skitig om händerna och göra det som krävs. Min chef såg det och trodde på mig. Och på den vägen är det.

Vad jobbar du med på Stockholm Exergi idag? Hur ser en vanlig dag ut för dig?
— Jag jobbar som drifttekniker. Vi övervakar kraftvärmeverket och ser till att allting funkar som det ska när vi går våra kontrollronder. Vi loggar till exempel tryck och eventuella läckage eller andra fel eller störningar och kommer med förslag på åtgärd. Oftast kan vi åtgärda det vi upptäcker på plats, genom att till exempel starta en ny panna eller fixa stopp och läckage.

Var ser du dig själv om 10 år?
— Jag har hittat mitt drömjobb. Jag älskar verkligen mekaniska grejer. Men jag vill så klart klättra i karriären och bli bättre på jobbet, och bli en bättre version av mig själv.

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2020-11-16

Kategorier