Pressmeddelande

I ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Stockholm Exergi kommer värmen från en nätstation i Stockholm att tas om hand och användas igen i stadens fjärrvärmesystem.

Vägen till en hållbar framtid kräver en omfattande utbyggnad av elnätet. Nätet omfattar inte bara elledningar utan också alla sammankopplingspunkter där elen i transmissionsnätet omvandlas till lägre spänning för regional och lokal distribution.

Mot bakgrund av den tilltagande elektrifieringen har Svenska kraftnät en ambitiös plan för att bygga ut Sveriges transmissionsnät. Ett av utbyggnadsprojekten är nätstationen Skanstull i Stockholm, som planeras att vara i drift 2023 och kommer att ha en effekt på upp till 1000 MW.

Skanstull blir den första nationella nätstationen i Sverige som byggs med ett integrerat system för återvinning av kyla och värme. Nätstationen har begränsade energiförluster men eftersom effekten kommer att vara så stor förväntar sig Stockholm Exergi att varje år kunna återvinna ungefär 8 000 MWh värme som kommer att användas i Stockholms fjärrvärmesystem. Värmeåtervinningen från Skanstulls station motsvarar en årlig uppvärmning av ungefär 2 200 moderna lägenheter.

– För Svenska kraftnät är detta projekt en viktig milstolpe. Över hela världen går denna energi för närvarande till spillo. Vi hoppas se fler av den här formen av projekt, vilket gör att vårt nät kan leverera värdefull förnybar energi med ännu högre effektivitet, säger Peter Berg, projektledare på Svenska kraftnät.

För att det ska vara möjligt för Svenska kraftnät att göra nödvändiga investeringar köper Stockholm Exergi värmen.

– Vi letar ständigt efter nya möjligheter att förbättra Stockholms energieffektivitet och då är värmeåtervinning ett av verktygen. Jag är väldigt glad att vi nu kan lägga till ytterligare en värdefull energikälla i vårt fjärrvärmesystem, säger Erik Rylander, chef för Öppen Fjärrvärme och Stockholm Data Parks på Stockholm Exergi.

Värmeåtervinning är en integrerad del av Stockholms energisystem med datacenter, industri, livsmedelsbutiker, kylförvaring, isbanor och nu elnätsstationer. Stockholm Exergis ambition är att täcka 10 procent av Stockholms värmebehov med återvunnen värme.

For press release in English, click here

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2021-04-23