Intresset för Stockholm Exergi var under 2023 fortsatt stort. Det märks inte minst på alla de som vill komma och besöka och se vår verksamhet.

– Bara det senaste halvåret har vi tagit emot 100 besök på Värtaverket, säger Samuel Scott, kommunikatör, som jobbar med att samordna besöken till Stockholm Exergi.

För Stockholm Exergi är besöken betydelsefulla. Företagets samhällsviktiga roll innebär att vi vill berätta för omvärlden om vad vi arbetar med och hur vi utvecklar företaget. I takt med Stockholm Exergis satsning på bio-CCS och dess betydelse för att motverka klimatförändringarna har omvärldens intresse ökat. De flesta som besöker Stockholm Exergi vill veta mer om vår satsning och besöka vår forskningsanläggning för bio-CCS.

– Det är slående hur många av de som kommer hit som får en aha-upplevelse när de får veta hur tekniken för bio-CCS är tänkt att fungera i praktiken. Det är många som uttrycker att projektet är helt fantastiskt och att kunskapen om det måste spridas till fler, säger Samuel Scott.

Lars Carlsson (till vänster på bilden ovan) och Hampus Hägglund (till höger på bilden ovan) jobbar med just det, att sprida kunskapen om bio-CCS och Stockholm Exergi till fler. Lars Carlsson jobbar som skiftingenjör och Hampus Hägglund som driftingenjör, men de är också två av Stockholm Exergis guider som tar emot flera besök varje vecka.

– För Stockholm Exergi är det viktigt att vi har en öppen och bra relation med vår omvärld. Vi vill att de som kommer till oss känner sig väl mottagna, får en engagerad guidning och får veta intressanta saker, säger Lars Carlsson.

Både Hampus Hägglund och Lars Carlsson trivs i rollen som guider och uppskattar alla möten de får vara med om.

– Det är verkligen roligt att få träffa olika människor och få berätta om vad vi gör här på Stockholm Exergi, ena gången kan det vara en skolklass och andra gången ett vd-nätverk. Att stå en kall vinterdag på asfaltsplanen mitt i Värtaverket med en grupp besökare och förmedla att trots tystnaden så produceras det otroligt mycket el och värme är häftigt, säger Hampus Hägglund.

Nu ser Hampus, Lars och Stockholm Exergi fram emot att ta emot fler besökare 2024.

– Varje år är väldigt inspirerande för man vet inte vad som händer på energimarknaden och hur vi som företag kan bidra. Oavsett vad så vet vi att det kommer att hända saker som vi kan lyfta fram i våra guidningar, för Stockholm Exergi har en viktig del i att bidra till energiomställningen, säger Lars Carlsson.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2024-01-11