Stockholm Exergi inleder ett samarbete med GoSol Energi AB. Samarbetet stärker Stockholm Exergis position som kundens energipartner och möjliggör ett bredare erbjudande inom elprodukter mot marknaden.

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el samtidigt som stadens avfall hanteras. Att utveckla produkter och tjänster är en naturlig del av Stockholm Exergis verksamhet och att sträcka sig utanför fjärrvärmen för att kunna erbjuda produkter inom till exempel el är en självklarhet.

Nu har Stockholm Exergi tecknat avtal med GoSol Energi, en av Sveriges ledande leverantörer inom solceller, elbilsladdning och smart fastighetsel. Tack vare samarbetet med GoSol Energi kommer Stockholm Exergi att kunna bredda sitt kunderbjudande och möjliggöra för sina kunder att aktivt bidra till omställningen av energisystemet och elektrifieringen av samhället.

– Detta är helt i linje med vår kontinuerliga strävan att hjälpa kunderna i hela energifrågan och vara kundens självklara val av energipartner. Kompetensen samt den höga kvaliteten på service som GoSol Energi besitter gör dem till en utmärkt samarbetspartner, säger Carl Lidholm, försäljningsdirektör på Stockholm Exergi.

GoSol Energi drivs av att sätta kundens behov först och ser det som grunden för att hitta de bästa lösningarna. Hög kvalitet på levererade produkter och service är centralt i GoSol Energis arbete.

– Det är roligt att vi har etablerat ett samarbete med Stockholm Exergi, vi kompletterar varandra och kan ta ett helhetsansvar för både el- och värmerelaterade energifrågor. Stockholm Exergi har verkligen visat ett stort engagemang i att hitta strukturer och kunderbjudande som ger störst nytta till kund, miljö och samhälle, säger Jimmy Stensson, vd för GoSol Energi.

OM GOSOL ENERGI
GoSol Energi arbetar med hållbara energisystem och förnybar elproduktion. Huvudfokus är att installera kompletta solcellssystem, ladd-infrastruktur och energilagring. Vår målsättning är att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Vi arbetar utifrån ledorden kvalitet och engagemang med kundrelationen, teknisk kompetens och hållbarhet som grundpelare.

LÄS MER OM ERBJUDANDET: Smart fastighetsel – Stockholm Exergi

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-02-10

Kategorier